Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborové rady

Oborová rada Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Oborová rada doktorského studijního programu:

Chemie a technologie ochrany životního prostředí a Environmental Chemistry and Technology

Interní členové

Předseda

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 031 208 Mobil:+420 739 003 706 E-mail: mkoutny@utb.cz Kancelář:U1/208

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

TEL:+420 576 031 411 E-mail: bednarik@utb.cz Kancelář:U1/411

doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 220 E-mail: julinova@utb.cz Kancelář:U1/203A

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

TEL:+420 576 031 230 E-mail: mokrejs@utb.cz Kancelář:U15/337

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 221 E-mail: ruzickaj@utb.cz Kancelář:U1/412, U1/511 - tel: +420 576 031 511

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TEL:+420 576 032 280 Mobil:+420 734 262 658 E-mail: sedlarik@utb.cz Kancelář:U13/328, U17/A412 - tel: +420 576 038 013

Externí členové

Heviánková Silvie, doc. Ing., Ph.D.

VŠB Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství

Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.

VUT v Brně,
Fakulta chemická
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Minařík Miroslav

EPS Biotechnology, s.r.o.
Horoměřice

Slovák Ladislav, Ing., Ph.D.

Hach Lange, s.r.o.
Praha

Fakulty a součásti

Zavřít