Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborové rady

Oborová rada Nástroje a procesy

Oborová rada doktorského studijního programu:
Procesní inženýrství (P 3909), oboru Nástroje a procesy (3909V013)

Interní členové

Předseda

prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 153 E-mail: stanek@utb.cz Kancelář:U15/324

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 035 166 Mobil:+420 606 777 288 E-mail: hausnerova@utb.cz Kancelář:U15/329

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

Profesorka TEL:+420 576 035 160 E-mail: monkova@utb.cz Kancelář:U1/329

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 110 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/431

prof. Dr.Ing. Vladimír Pata

profesor TEL:+420 576 035 017 E-mail: pata@utb.cz Kancelář:U15/229, U15/327 - tel: +420 576 035 203

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 114 Mobil:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Kancelář:U15/432

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 038 027 Mobil:+420 576 038 027 E-mail: msedlacik@utb.cz Kancelář:U17/A314, U11/ - tel: +420 576 038 128

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Kancelář:U1/328

Externí členové

Ing. Ladislav Glogar

MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, O.S.

prof. Dr. Ing. František Holešovský

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM, FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU, KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Dr.h.c.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Fakulty a součásti

Zavřít