Tomas Bata University in Zlín

Specialist Board

Specialist Board of Tools and Processes

Internal Members

Chairman

doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

ASSOCIATE PROFESSOR TEL:+420 576 035 153 E-mail: stanek@utb.cz Office:U15/324

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

professor TEL:+420 576 035 166 Mobile:+420 606 777 288 E-mail: hausnerova@utb.cz Office:U15/329

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

PROFESSOR TEL:+420 576 035 160 E-mail: monkova@utb.cz Office:U1/329

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

assoc. prof. TEL:+420 576 035 110 Mobile:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Office:U15/431

prof. Dr.Ing. Vladimír Pata

PROFESSOR TEL:+420 576 035 017 E-mail: pata@utb.cz Office:U15/229, U15/327 - tel: +420 576 035 203

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Associate Professor TEL:+420 576 035 114 Mobile:+420 724 646 741 E-mail: ponizil@utb.cz Office:U15/432

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

associate professor TEL:+420 576 038 027 Mobile:+420 576 038 027 E-mail: msedlacik@utb.cz Office:U17/A314, U11/ - tel: +420 576 038 128

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Office:U1/328

External members

Glogar Ladislav Ing.

MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, O.S.

Holešovský František, prof. Dr. Ing.

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM, FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU, KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Dr.h.c.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Faculties and departments

Close