Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled aktuálně zahájených habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem naleznete zde.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je podrobně vymezeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Řád habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem UTB ve Zlíně

Směrnice rektora č. 26/2017
Forma zpracování vybraných dokladů předkládaných při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Příloha č. 1 – Doklad dosvědčující pedagogickou praxi pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 2 – Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 3 – Seznam ohlasů na práce uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

SR/20/2019 – Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

SD/09/2019 – Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

Časová osa odevzdání dokumentů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 25/2017 – nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2013

Vědecké spisy

Fakulty a součásti

Zavřít