Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rádi byste své akademické já pozdvihli na vyšší úroveň a přidali je svým dosavadním titulům písmenka “doc.” či dokonce “prof.”? Zde najdete veškeré praktické informace týkající se jak habilitačních řízení, tak řízení ke jmenování profesorem.

Přehled aktuálních řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je podrobně vymezeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Řídí se Řádem habilitačního řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem UTB ve Zlíně:

Řád UTB pro jednotlivá řízení


Důležité směrnice a pokyny

Směrnice rektora č. 21/2023
Zamezení střetu zájmů v případě habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 26/2017
Forma zpracování vybraných dokladů předkládaných při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Příloha č. 1 – Doklad dosvědčující pedagogickou praxi pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 2 – Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 3 – Seznam ohlasů na práce uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

Směrnice rektora č. 24/2023
Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

Směrnice děkana č. 2/2024
Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

Směrnice rektora č. 25/2017
Vědecké spisy

Časová osa odevzdávání dokumentů pro jednotlivá řízení

Fakulty a součásti

Zavřít