Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímací řízení do akademického roku 2022/2023 – 2. kolo

Přijímací řízení do akademického roku 2022/2023

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny administrativní náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce. Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky:


KOLIK MÁM ČASU?

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy v akademickém roce 2022/2023 bude otevřeno od 1. 5. 2022 do 15. 9. 2022.


JAKÉ MÁTE PROGRAMY?

Přihlášku k bakalářskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací/oborů:

Studijní program: Materiály a technologie (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program: Technologie a hodnocení potravin (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program: Procesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)

Nahoru


JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 1. 5. 2022 – 15. 9. 2022

Podat e-přihlášku

Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol.

2. DORUČTE ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ POŠTOU NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2022 na adresu:
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Studijní oddělení
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nejpozději do 15. 9. 2022: úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

Zájemci ze zahraničních středních škol (s výjimkou slovenských) doloží nejpozději do 15. 9. 2022: nostrifikované úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení (více ve směrnicí rektora SR/2/2021)

Nahoru


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 430 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky.
Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277


V režimu pořizování e-přihlášky můžete sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru


KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise, která bude zasedat průběžně. Uchazeči budou postupně přijímáni (dle data uhrazení administrativního poplatku) až do naplnění kapacity příslušného programu.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas – DOPORUČUJEME). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Nahoru


KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají přihlášku a budou mít spárovanou platbu do 19. 6. 2022, proběhnou v termínu 13. 7. – 15. 7. 2022.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají a budou mít spárovanou platbu v termínu 20. 6. – 30. 8. 2022, proběhnou v termínu 7. 9. – 8. 9. 2022.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají a budou mít spárovanou platbu po 30. 8. 2022, proběhnou v termínu 27. 9. 2022.

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Konkrétní termín a formu zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu v dostatečném předstihu.

Nahoru


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/09/2021 a SD/10/2021.


UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít