Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny administrativní náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce. Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky:


KOLIK MÁM ČASU?

2. kolo přijímací řízení pro bakalářské programy v akademickém roce 2021/2022 bude otevřeno od 1. 5. 2021 do 15. 9. 2021.

PODAT PŘIHLÁŠKU


JAKÉ MÁTE OBORY?

Přihlášku k bakalářskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací/oborů:

Studijní program: Materiály a technologie (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program: Technologie a hodnocení potravin (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program: Procesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)

Pokud vás zajímá i navazující magisterské, nebo rovnou doktorské studium, mrkněte do sekce:

NAŠE OBORY

Nahoru


JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 1. 5. – 15. 9. 2021
Stačí následovat postup na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje.  Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

PODAT PŘIHLÁŠKU

2. ZAŠLETE ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ POŠTOU NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2021 na adresu:
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají: úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

Zájemci ze zahraničních středních škol (s výjimkou slovenských) přikládají: nostrifikované úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení (více ve směrnicí rektora SR/2/2021)

Nahoru


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 430 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky.
Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277


V režimu pořizování e-přihlášky musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru


KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise, která bude zasedat průběžně. Uchazeči budou postupně přijímáni (dle data podání e-přihlášky a uhrazení administrativního poplatku) až do naplnění kapacity příslušného programu.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Nahoru


KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Zápisy přijatých uchazečů proběhnou v závislosti na datu přiřazení platby k přihlášce:

  • platba přiřazena do 25. 8.: zápis ke studiu proběhne v termínu 7. 9. – 8. 9. 2021
  • platba přiřazena po 25. 8.: zápis ke studiu proběhne v termínu 29. 9. 2021

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Konkrétní termín a formu zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu v dostatečném předstihu.

Nahoru


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/01/2021 a SD/03/2021.


UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentu níže.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít