Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Podávání přihlášek do bakalářského studia bylo pro akademický rok 2020/2021 uzavřeno.

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Pro přijetí si stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, až dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce.

KOLIK MÁM ČASU?

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské programy v akademickém roce 2020/2021 bude otevřeno od 1. 5. do 15. 9. 2020.

Přihlášku si můžete podat do těchto studijních programů a specializací/oborů:

Studijní program: Materiály a technologie (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program: Technologie a hodnocení potravin (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program: Procesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 1. 5. – 15. 9. 2020
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkazu „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

2. ZAŠLETE ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ POŠTOU CO NEJDŘÍVE, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 15. 9. 2020  na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

  • úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

Zájemci ze zahraničních středních škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

  • nostrifikované úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení (více ve směrnicí rektora SR/19/2019 zde)

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 400 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277


V režimu pořizování e-přihlášky musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise, která bude zasedat průběžně. Uchazeči budou postupně přijímáni (dle data podání e-přihlášky a uhrazení administrativního poplatku) až do naplnění kapacity příslušného programu.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Vzhledem k aktuální situaci v České republice v souvislosti s výskytem koronaviru budou zápisy ke studiu probíhat bez osobní účasti přijatých uchazečů.

Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu po zasedání příslušné přijímací komise.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/07/2018 a SD/10/2019

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít