Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímací řízení do akademického roku 2024/2025 – 2.kolo

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny administrativní náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce. Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky:

 


 

KOLIK MÁM ČASU?

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy v akademickém roce 2024/2025 bude otevřeno
2. 5. – 12. 9. 2024.


 

JAKÉ MÁTE PROGRAMY?

Přihlášku k bakalářskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací/oborů:

Studijní program: Materiály a technologie

Studijní program: Technologie a hodnocení potravin

Studijní program: Gastronomie a výživa *(profesně zaměřený) – informace k praxi
Studijní program: Procesní inženýrství

* Program lze studovat pouze v prezenční formě.
** Program lze studovat pouze v kombinované formě.

Nahoru


JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 2. 5. – 12. 9. 2024

Podat e-přihlášku

Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol.

2. DORUČTE ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ POŠTOU NEJPOZDĚJI DO 13. 9. 2024 na adresu:
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Studijní oddělení
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nejpozději do 13. 9. 2024: úředně ověřenou kopii některého z následujících dokladů:

  • maturitní vysvědčení z českého (slovenského) jazyka
  • doklad o úspěšně absolvovaném vysokoškolském vzdělání uskutečňovaném v českém (slovenském) jazyce
  • doklad o vykonání státní zkoušky z českého jazyka na škole registrované v rejstříku MŠMT
  • osvědčení/certifikát o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky typu CCE (Czech Language Certificate Exam) nebo ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
  • potvrzení o vykonání interní zkoušky z českého jazyka na UTB ve Zlíně.

Více ve směrnici rektora SR/12/2021.

Zájemci ze zahraničních středních škol (s výjimkou slovenských) doloží nejpozději do 13. 9. 2024: úředně ověřené doklady o uznání zahraničního středoškolského vzdělání, popř. posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na UTB (více ve směrnicí rektora SR/28/2023)

Nahoru


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 460 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky.
Údaje pro platbu jsou následující:

   • název banky: Komerční banka Zlín
   • číslo účtu: 27-1925270277/0100
   • variabilní symbol: 2903602990
   • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
   • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277


V režimu pořizování e-přihlášky můžete sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru


KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise, která bude zasedat průběžně. Uchazeči budou postupně přijímáni (dle data uhrazení administrativního poplatku) až do naplnění kapacity příslušného programu.

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas – DOPORUČUJEME). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Nahoru


KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají přihlášku a budou mít spárovanou platbu do 23. 6. 2024, proběhnou dne 8. 7. 2024.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají přihlášku a budou mít spárovanou platbu v termínu 24. 6. – 31. 8. 2024, proběhnou dne 10. 9. 2024.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají přihlášku a budou mít spárovanou platbu po 31. 8. 2024, proběhnou dne 23. 9. 2024 (týden po začátku semestru)

Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu.

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě originálu úředně ověřené plné moci. Zápis online, tzn. bez osobní účasti, popř. bez účasti zástupce nebude možný.

Výuka v prezenční formě studia začne 16. 9. 2024, výuka kombinované formě studia začne 13. 9. 2024

Nahoru


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/09/2021 a SD/04/2023.


UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít