Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro Erasmus+ učitelské mobility v akademickém roce 2020/2021

Mezinárodní oddělení Fakulty technologické vyhlašuje výběrové řízení na Erasmus+ výukové mobility v akademickém roce 2020/2021. Mobilita by se měla uskutečnit v rozsahu 2-5 pracovních dní v období září 2020 – srpen 2021. Podmínky a pravidla výukových Erasmus+ mobilit je možné najít zde. Seznam partnerských Erasmus+ institucí najdete zde.

Pro přihlášení prosím zašlete e-mail na adresu international@ft.utb.cz nejpozději dne 31. ledna 2020.

Do e-mailu prosím uveďte:

1) zdůvodnění výjezdu,
2) zdůvodnění výběru partnerské univerzity,
3) zapojení vyučujícího do výuky anglicky vyučovaných předmětů na FT.

Všichni účastníci výběrového řízení budou následně informováni o svém zařazení do programu.

Oznámení o řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti