Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Legislativa přijímacího řízení

Archiv – Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2018/2019

Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole
SD/04/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce
SD/03/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkana

Fakulty a součásti

Zavřít