Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Legislativa přijímacího řízení

Archiv – Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2019/2020

SD/04/2019
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/03/20189
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/12/2018
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/11/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/09/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020

SD/08/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/07/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Fakulty a součásti

Zavřít