Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Nabízené programy a obory

Zde najdete přehled akreditovaných doktorských studijních programů a oborů, které můžete na naší fakultě studovat. Standardní doba studia je 4 roky a při úspěšném ukončení vám za jméno přibude titul Ph.D. „doktor“.  Výuka probíhá v českém i anglickém jazyce.


Technologie makromolekulárních látek

 • Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do října 2029

DETAIL PROGRAMU


Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 • Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
 • Forma studia: Prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do července 2030

DETAIL PROGRAMU


Technologie potravin

 • Studijní program: Chemie a technologie potravin | Kód KKOV: P2901
 • Studijní obor: Technologie potravin | kód JKOV: 2901V013
 • Garant oboru/předseda oborové rady: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
 • Forma studia: Prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do prosince 2024

DETAIL OBORU


Nástroje a procesy

 • Studijní program: Procesní inženýrství | Kód KKOV: P3909
 • Studijní obor: Nástroje a procesy | Kód JKOV: 3909V013
 • Garant oboru/předseda oborové rady: doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
 • Forma studia: Prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do prosince 2024

DETAIL OBORU


Procesní inženýrství

 • Společné uskutečňování studijního programu se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě
 • Kód P0711D130003 studium v českém jazyce
 • Kód P0711D130004 studium v anglickém jazyce
 • Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
 • Forma studia: prezenční
 • Akreditace do ledna 2029

Chemie a technologie materiálů | Kód KKOV: P2808

 • obor pouze na dostudování, v případě zájmu se hlaste prosím do nově akreditovaného programu Technologie makromolekulárních látek
 • Studijní obor: Technologie makromolekulárních látek | Kód JKOV: 2808V006
 • Garant oboru/předseda oborové rady: Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
 • Akreditace do prosince 2024

Fakulty a součásti

Zavřít