Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Nabízené programy a obory

Zde najdete přehled akreditovaných doktorských studijních programů a oborů, které můžete na naší fakultě studovat. Standardní doba studia je 4 roky a při úspěšném ukončení vám za jméno přibude titul Ph.D. „doktor“.  Programy jsou uskutečňovány v českém a anglickém jazyce.


Technologie makromolekulárních látek

 • Garant programu/předseda oborové rady: prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do října 2029

DETAIL PROGRAMU


Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 • Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
 • Forma studia: Prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do července 2030

DETAIL PROGRAMU


Chemie, technologie a analýza potravin

 • Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
 • Forma studia: Prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do května 2032

DETAIL PROGRAMU


Nástroje a procesy

 • Garant programu/předseda oborové rady: prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
 • Forma studia: Prezenční i kombinovaná
 • Akreditace do října 2031

DETAIL PROGRAMU


Procesní inženýrství

 • Společné uskutečňování studijního programu se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě
 • Kód P0711D130003 studium v českém jazyce
 • Kód P0711D130004 studium v anglickém jazyce
 • Garant oboru/předseda oborové rady: prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
 • Forma studia: prezenční
 • Akreditace do ledna 2029

DETAIL PROGRAMU


 

Fakulty a součásti

Zavřít