Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Školitelé

Technologie makromolekulárních látek

Studijní program:
P 2808 Chemie a technologie materiálů
Studijní obor:
2808V006 Technologie makromolekulárních látek

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: cermak@utb.cz Kancelář:U1/312

doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

TEL:+420 576 035 175 E-mail: mhribova@utb.cz Kancelář:U15/226

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 031 307 Mobil:+420 734 792 298 E-mail: humpolicek@utb.cz Kancelář:U1/307, U17/A319 - tel: +420 576 038 035


RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

TEL:+420 576 031 417 E-mail: ingr@utb.cz Kancelář:U15/428, U15/205 - tel: +420 576 035 080

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

akademický pracovník - docent TEL:+420 576 031 107 E-mail: kafka@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/423 - tel: +420 576 031 115

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

TEL:+420 576 031 232 E-mail: vkasparkova@utb.cz Kancelář:U1/232

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

TEL:+420 576 038 114 E-mail: kazantseva@utb.cz Kancelář:U17/A417

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

TEL:+420 576 035 256 Mobil:+420 606 777 212 E-mail: kolomaznik@utb.cz Kancelář:U51/A715doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

TEL:+420 576 038 049 E-mail: kuritka@utb.cz Kancelář:U17/A418

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

TEL:+420 576 031 215 Mobil:+420 608 616 048 E-mail: lehocky@utb.cz Kancelář:U1/215


doc. Ing. Jiří Maláč, CSc.

TEL:+420 576 031 330 E-mail: jmalac@utb.cz

Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

TEL:+420 576 035 086 E-mail: minarik@utb.cz Kancelář:U15/439

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

TEL:+420 576 031 230 E-mail: mokrejs@utb.cz Kancelář:U15/337

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 110 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/431

doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

TEL:+420 576 038 156 E-mail: nabanita@utb.cz Kancelář:U17/A419

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

TEL:+420 576 031 709 E-mail: saha@utb.cz Kancelář:U17/A409, U13/416 - tel: +420 576 032 334, U11/406 - tel: +420 576 038 040


doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TEL:+420 576 031 229 Mobil:+420 724 434 581 E-mail: sedlacek@utb.cz Kancelář:U15/337, U17/A416 - tel: +420 576 038 012

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TEL:+420 576 032 280 Mobil:+420 734 262 658 E-mail: sedlarik@utb.cz Kancelář:U13/328, U17/A412 - tel: +420 576 038 013


prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

TEL:+420 576 031 350 E-mail: slobodian@utb.cz Kancelář:U17/A322

doc. Ing. Karel Stoklasa, CSc.

TEL:+420 576 031 329 E-mail: stoklasa@utb.cz

prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

TEL:+420 576 031 335 E-mail: svoboda@utb.cz Kancelář:U15/332

doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

TEL:+420 576 031 103 E-mail: rvicha@utb.cz Kancelář:U15/424, U15/409 - tel: +420 576 031 433

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 031 222 Mobil:+420 734 872 707 E-mail: vilcakova@utb.cz Kancelář:U1/442, U17/A417 - tel: +420 576 038 113

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Kancelář:U1/328

doc. Petr Filip, CSc.

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU AV ČR

doc. Ing. Aleš Horna, CSc.

RADANAL S.R.O., PARDUBICE

doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D.

VUT V BRNĚ, FAKULTA CHEMICKÁ

doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D.

BOREALIS POLYOLEFINE GMBH, RAKOUSKO

doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek

5M, S.R.O. KUNOVICE R&D

prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I., PRAHA

doc. Ing. Jiří Vlček, CSc.

COMPUPLAST INT. ZLÍN

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

ÚSTAV POLYMÉROV
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Fakulty a součásti

Zavřít