Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
profesor

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

Ústav inženýrství polymerů
E-mail: mokrejs@utb.cz TEL: +420 576 031 230 Kancelář:
U15/339

Profesor Mokrejš se své výzkumné činnosti věnuje zpracování vedlejších živočišných produktů bohatých na bílkoviny, zejména na kolagen. Studuje procesní podmínky přeměny kolagenu na želatiny a hydrolyzáty, s důrazem na čisté technologie (aplikace enzymů) a s respektováním principů cirkulární ekonomiky. Věnuje se charakterizaci připravených produktů, návrhem a ověřováním jejich využití v praxi, především pro potravinářské a kosmetické aplikace; za tímto účelem spolupracuji s kolegy z příbuzných disciplín. Snaží se o maximální propojení oboru technologie makromolekulárních látek se souvisejícími obory, zejména pak s environmentálním a procesním inženýrstvím a technologií potravin.

Fakulty a součásti

Zavřít