Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Legislativa

Zde jsou seřazeny všechny dokumenty, které upravují doktorské studium od nejvyššího vysokoškolského zákona až po pokyny děkana naší fakulty. Objevíte v nich veškerá vaše práva a povinnosti jako studenta doktorského studia.  Ano, dohledali byste je i na Úřední desce, ale věřte, že tady vám to hledání ukrojí mnohem míň životní síly (pokud ovšem nejste nadlidi, kteří si pamatují třeba to, že SR č. 25/2017 pojednává o vědeckých spisech).


Vědecké spisy

Vědecké spisy jsou původní vědecké práce, které vznikly a na UTB. Ve směrnici rektora jsou stanoveny pravidla pro jejich vydávání v edicích, její přílohou je i konkrétní šablona pro psaní.  Pro doktorandy je důležitá zejména podoba a pravidla disertační práce a jejích tezí. Důležité dokumenty k tvorbě disertace naleznete i zde:


Předchozí vnitřní normy a předpisy

Tyto normy a předpisy jsou pro studenta doktorského studia platné a směrodatné v době nástupu jeho ke studiu. Z toho důvodu zde máte zveřejněny směrnice i několik let zpětně, abyste si snadno dohledali jaké povinnosti se vztahují k datu vašeho nástupu.

Zajímat byste se o tyto normy měli zejména kvůli publikačním povinnostem, které se v průběhu let měnily a měnit budou – typicky se takto s postupem času zvyšují nároky na počet publikací. Bylo by docela nespravedlivé, kdybyste na doktorát nastupovali s vědomím, že musíte například napsat 1 článek a na konci studia by po vás hodnotitelé chtěli z ničeho nic třikrát tolik. Tady máte tedy možnost potvrdit si, k čemu jste se při nástupu do studia “upsali”:

Fakulty a součásti

Zavřít