Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Témata disertačních prací

Technologie makromolekulárních látek

TémaŠkolitel
Struktura, dynamika a spektrální vlastnosti substituovaných oligo- a polythiofenů v různých prostředíchRNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Biodegradovatelné polymerní směsi pro udržitelnou budoucnost: využití surovin vzniklých zpracováním odpadudoc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
Využití chromitých postružin v zemědělstvíprof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
Modifikace nanočástic pro použití v inteligentních materiálechdoc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
Biodegradovatelné směsi polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Reakční směšování inženýrských polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Inteligentní pěny na bázi polyolefinů pro průmyslové aplikacedoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Příprava, charakterizace a aplikace vícevrstvých polymerních folií a desekdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Modifikace vlastností biodegradabilních polymerůdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Modifikace užitných vlastností polymerních fóliídoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Simulace a predikce přípravy vícekomponentních vstřikovaných produktůdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Simulace a predikce tepelných efektů ovlivňujících extruzní a koextruzní procesydoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Příprava, charakterizace a aplikace porézních struktur – netkaných textilií a pěndoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Simulace procesu vstřikování vysoce plněných polymerů s následným ověřením výsledků u PIM technologiedoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Vliv povrchové úpravy plniv na přípravu kompozitů a jejich termální a mechanické vlastnostidoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Elektrochemická charakterizace biodegradabilních polyesterůprof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Víceúčelové materiály na bázi hyaluronanu pro řízené uvolňování léčivRNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Pokročilé materiály pro vysoce výkonné superkondenzátoryprof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Příprava a charakterizace nanovlákenného nosiče na bázi kyseliny hyaluronové a jejích derivátůdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Vliv půdních vlastností na biodegradaci polymerních materiálůprof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Cílená syntéza nových vazebných motivů pro konstrukci funkčních hostitel-host supramolekulárních systémůdoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
Obuvnické polymerní membrány pro získávání energie a snímání signáluprof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Fakulty a součásti

Zavřít