Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty technologické UTB

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejímž úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů a v neposlední řadě i habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sestává z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo univerzitu. Jejím předsedou je děkan fakulty.

ČLENOVÉ VEDĚCKÉ RADY FT


Zasedání vědecké rady

Rada zasedává pravidelně několikrát do roka, nejbližší plánovaný termín zasedání Vědecké rady Fakulty technologické UTB ve Zlíně je plánován na 22. 05. 2024

POZVÁNKA

Veškerá jednání rady se řídí dle stanovených pravidel zakotvených v Jednacím řádu Vědecké rady FT UTB:

JEDNACÍ ŘÁD

Ten mimo jiné stanovuje i povinnost vést zápisy z těchto zasedání:

ZÁPISY Z VĚDECKÉ RADY

Fakulty a součásti

Zavřít