Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejímž úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů a v neposlední řadě i habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem a řízení k ustanovení mimořádným profesorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sestává z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo univerzitu. Jejím předsedou je děkan fakulty.

Rada zasedává pravidelně několikrát do roka, nejbližší plánovaný termín zasedání Vědecké rady Fakulty technologické UTB ve Zlíně se uskuteční 12. 5. 2021.

Pozvánku naleznete zde:

Fakulty a součásti

Zavřít