Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Vědecká rada je jedním z orgánů fakulty, jejím úkolem je projednávání dlouhodobého záměru fakulty, schvalování studijních programů a v nepolední řadě i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Sestává z akademických pracovníků fakulty a externích členů mimo fakultu, jejím předsedou je děkan fakulty.

Rada zasedává pravidelně několikrát do roka, nejbližší plánovaný termín zasedání Vědecké rady Fakulty technologické UTB ve Zlíně se uskuteční 1. 7. 2020.

Fakulty a součásti

Zavřít