Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Legislativa přijímacího řízení

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2021/2022

SD/03/2021
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022

SD/01/2021
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/05/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/12/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Přihláška ke studiu na vysoké škole

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2020/2021

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2019/2020

Zprávy o průběhu

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2020/2021
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2019/2020
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018

Počty přijímaných studentů

  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2021/2022.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2020/2021.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2019/2020.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2018/2019.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2017/2018.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2016/2017.

Fakulty a součásti

Zavřít