Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Legislativa přijímacího řízení

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2021/2022

SD/06/2020
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022

SD/05/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/04/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2020/2021

SD/12/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Přihláška ke studiu na vysoké škole

SD/11/2019
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021

SD/10/2019
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021

SD/08/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/07/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2019/2020

SD/04/2019
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/03/20189
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/12/2018
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/11/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/09/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020

SD/08/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/07/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2018/2019

Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole
SD/04/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce
SD/03/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkana

Zprávy o průběhu

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2019/2020
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018

Počty přijímaných studentů

  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2020/2021.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2019/2020.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2018/2019.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2017/2018.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2016/2017.

Fakulty a součásti

Zavřít