UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Legislativa přijímacího řízení

Směrnice pro přijímací řízení – pro rok 2018/2019

Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole
SD/04/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce
SD/03/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Směrnice děkana

Zprávy o průběhu

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018

Počty přijímaných studentů

  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2018/2019.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2017/2018.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2016/2017.
Zavřít

Fakulty a součásti