Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Legislativa přijímacího řízení

SD/04/2023
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2024/2025

SD/11/2021
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/09/2021
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém

SD/12/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Přihláška ke studiu na žádost uchazeče

SD/05/2023
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro uchazeče z Ukrajiny v souvislosti s válkou na Ukrajině pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Zprávy o průběhu

Zprávy o průběhu přijímacího řízení do doktorských studijních programů na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2023/2024
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do doktorských studijních programů na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2022/2023
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2022/2023
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2021/2022
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2020/2021
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2019/2020
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2018/2019
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018

Počty přijímaných studentů

  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2024/2025.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2023/2024.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2022/2023.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2021/2022.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2020/2021.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2019/2020.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2018/2019.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2017/2018.
  • Počty studentů přijímaných do 1. ročníku bakalářského studia a navazujícího magisterského studia (v prezenční i kombinované formě studia) pro akademický rok 2016/2017.

Fakulty a součásti

Zavřít