Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Témata

Fakulta technologická spojuje 8 ústavů. Všechny se věnují technologiím, ovšem každý z jiného soudku, v jiném rozsahu, s jinými cíli. Přesto, že se v mnohém často protínají, pomáhají si a vzájemně se inspirují, má každý z těchto ústavů svá vlastní témata, kterým věnuje jak svou výuku, tak i zaměření své vědecko-výzkumné činnosti. Tu máte jejich skromný přehled…

Odborná témata a zaměření výzkumu jednotlivých ústavů

ústav témata
ÚSTAV ANALÝZY A CHEMIE POTRAVIN
 • Zvyšování biologické hodnoty potravin,
 • Biologicky aktivní látky,
 • Hodnocení antioxidační aktivity potravin,
 • Využitelnost a stravitelnost složek potravin,
 • Návrh jídelníčků pro různé fyziologické skupiny
ÚSTAV FYZIKY A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
 • Aplikovaná fyzika povrchů materiálů a vývoj biomateriálů,
 • Fyzikální a biofyzikální chemie
ÚSTAV CHEMIE
 • Syntéza organických látek s doposud nepopsanou strukturou,
 • Studium reaktivity připravených sloučenin z hledika biologických účinků či schopnosti vytvářet stabilní supramolekulární komplexy typu hostitel–host
ÚSTAV INŽENÝRSTVÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Biodegradace,
 • Environmentální technologie, analýza a monitoring,
 • Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie
ÚSTAV INŽENÝRSTVÍ POLYMERŮ
 • Příprava polymerních směsí a plněných systémů,
 • Aplikovaná reologie polymerních systémů,
 • Plastikářské zpracovatelské procesy jako výrobní nástroj produktů s definovanými vlastnostmi, včetně modelování těchto procesů,
 • Korelace užitných vlastností finálních produktů a technologického procesu výroby,
 • Chování plniv v polymerních systémech,
 • Studium nekonvenčních metod zpracování polymerů,
 • Studium kompozitních a nanokompozitních systémů,
 • Příprava a charakterizace gumárenských produktů,
 • Recyklace kapalných a tuhých odpadů,
 • Využití odpadů z koželužské a kožedělné výroby,
 • Příprava a využití bílkovin z netradičních zdrojů,
 • Využití kolagenních hydrolyzátů,
 • Studium přípravy jedlých i nejedlých obalových materiálů,
 • Zpracovatelství biodegradabilních materiálů,
 • Aplikační potenciál polymerních materiálů,
 • Vytlačování a nestabilních toků polymerních materiálů,
 • Struktura a vlastnosti kapalných krystalů,
 • Inteligentní polymerní materiály,
ÚSTAV TECHNOLOGIE POTRAVIN
 • Aplikace vybraných přídatných látek do potravin a studium jejich vlivu na kvalitu, funkční vlastnosti a zdravotní nezávadnost finálních výrobků.
 • Studium biochemických a mikrobiologických procesů fermentovaných potravin.
 • Sledování obsahu biogenních aminů ve fermentovaných i nefermentovaných potravinách.
 • Monitoring průběhu fermentace syrovátky.
 • Přídavek směsí biologicky aktivních látek do potravin.
ÚSTAV TECHNOLOGIE TUKŮ, TENZIDŮ A KOSMETIKY
 • Příprava a charakterizace emulzních systémů pro použití v kosmetice,
 • Testování účinnosti kosmetických přípravků,
 • Měření transepidermální penetrace nanočástic v kosmetických přípravcích,
 • Stanovení SPF a UVA-PF kosmetických přípravků,
 • Mikrobiologické hodnocení kosmetických přípravků,
 • Charakterizace a biologické účinky esenciálních olejů v kosmetických přípravcích,
 • Senzorické hodnocení kosmetických přípravků,
 • Příprava a charakteristika emulgátorů acylglycerolového typu,
 • Interakce tenzidů s bílkovinami kůže
ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ
 • Navrhování, dimenzování a modelování mechanického chování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Konstrukce nástrojů pro zpracování polymerů (vstřikovací formy, vytlačovací hlavy a další) včetně simulací toku polymerních tavenin.
  Simulace chování polymerních materiálů (Moldflow, Cadmould, Virtual Extrusion Laboratory).
 • Snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou.
 • Hodnocení kvality povrchu – kontaktní a bezkontaktní metody snímání ploch a tvarů.
 • Využití aditivních technologií při návrhu polymerních výrobků i konstrukci nástrojů pro zpracování polymerů a kompozitů.
 • Opotřebení kovů, polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Měření mikrotvrdosti pro kovy a polymery.
 • Výroba skelných a uhlíkových laminátů z polyesterových a epoxidových pryskyřic, ruční laminace a laminace vakuovou infuzí, výroba sendvičových struktur s různým typem voštin a nosných vrstev, prepreg technologie, testy mechanických a teplotních vlastností vyrobených kompozitů.
 • Vstřikování kovových a keramických práškových materiálů (PIM technologie).
 • Energetická náročnost procesů, monitorování procesu výroby.
 • Výzkum elektro- a magneto-reologických suspenzí
 • Obrábění kovů a polymerů, mikroobrábění polymerních materiálů laserem.
 • Teorie výrobních procesů.
 • Numerické řízení automatizovaných systémů.

To mě zajímá!

Jak vidíte, rozsah našich zájmů je širokánský, pokud vás tedy zajímají konkrétnější dovednosti, vybavení a laboratoře, které máme k dispozici, či rovnou toužíte kontaktovat některý z ústavů za účelem spolupráce, mrkněte přímo na jejich profil a zabruste do jejich sekce Věda a výzkum:

Fakulty a součásti

Zavřít