Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav chemie

O ústavu

Vysvlékáte se jen neradi z laboratorního pláště? Fascinují vás přírodní vědy? Láká vás objevovat, poznávat, tvořit a experimentovat? Doplňujete svůj pitný režim zásadně z laboratorního skla? Tak to se vám určitě bude líbit mezi námi, lidmi z Ústavu chemie.  Na fakultě máme za úkol seznámit všechny studenty napříč obory s krásami a taji obecné, anorganické a organické chemie. A děláme to s láskou a patřičným nadšením. Pokud bychom vás okouzlili natolik, že byste se chtěli stát jedním z nás, nabídneme možnost rozšířit náš tým v bakalářském studiu Chemie a analýzy potravin a plynule navázat i do magisterského studijního programu Chemie potravin a bioaktivních látek.

Věda je naším denním chlebem. Orientujeme se především na oblast syntézy organických látek s dosud nepopsanou strukturou a látky, které umíme nejen připravit, ale i charakterizovat. K tomu nám slouží kvalitně vybavené výzkumné laboratoře. A pozor! Přístroje, které v nich najdete, neslouží jen zaměstnancům, dbáme na to, aby s nimi pracovali i studenti.

Na Ústavu chemie sázíme na individuální přístup. Studenty vedeme k samostatnému myšlení, ke schopnosti navrhovat vhodné postupy při řešení praktických problémů či k efektivní práci v týmu. Naší snahou není jen výchova špičkových odborníků s vysokou uplatnitelností na trhu práce, ale také slušných lidí.
Kromě výuky a výzkumu jsme aktivní i jinde. Často zveme vědecké velikány, kteří naše studenty (ale také zaměstnance) seznamují s výsledky své práce. Připravujeme akce popularizující vědu. A také zajišťujeme Krajská kola chemické olympiády středních škol působících ve Zlínském kraji … chemie je zkrátka naší životní láskou 🙂

Historie ústavu

Ústav chemie vznikl jako samostatný ústav 1. dubna 2006 … a nebyl to „apríl“ 🙂 Před tímto datem byl Ústav chemie součástí jiných ústavů Fakulty technologické.  Můžeme tedy říci, že jeho historie sahá podstatně dále, než do roku 2006, stejně jako historie chemie na Fakultě technologické či v samotném Zlíně.

A jak že to s chemií na Fakultě technologické vlastně bylo?

Hned v prvopočátcích existence Fakulty technologické, která vznikla v Gottwaldově (nenechte se zmást, jedná se o stejné město, jen svým jménem odpovídající tehdejšímu zřízení) 15. 4. 1969, byl zřízen Kabinet chemie. Ten byl součástí Katedry kožedělné technologie pod vedením doc. RNDr. Josefa Borkovce, CSc. V roce 1986 byl Kabinet chemie převeden pod křídla Katedry gumárenské a plastikářské technologie, jejímž vedoucím se stal profesor Antonín Klásek.

9. 1991 (to už byl tehdejší Gottwaldov přejmenován na Zlín) vznikla na Fakultě technologické Katedra technologie životního prostředí a chemie (vedoucím byl prof. Jan Kupec) a s Kabinetem chemie se opět „hýbalo“. Když se v roce 1998 přejmenovaly „katedry“ na „ústavy“, stal se Kabinet chemie součástí Ústavu technologie životního prostředí a chemie. K předposlednímu přesunu chemiků v rámci Fakulty technologické došlo v roce 2004, kdy byl založen Ústav potravinářského inženýrství a chemie. No a o dva roky později, tedy v již zmiňovaném roce 2006, to konečně přišlo! Na Fakultě technologické byl založen samostatný Ústav chemie, přičemž jeho prvním ředitelem se stal profesor Antonín Klásek. Od té doby jdeme vlastní cestou. A svědčí nám to!

Fakulty a součásti

Zavřít