Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav analýzy a chemie potravin

Věda a výzkum

V současné době se ústav zabývá zejména nutriční hodnotou potravin ve vztahu
k technologickému zpracování a skladování.

Důležitou částí vědecké činnosti je také studium faktorů ovlivňujících biologickou hodnotu potraviny a další analytické ukazatele. Již řadu let se podílíme na řešení problémů, které vznikají přímo v průmyslových potravinářských provozech. Díky tomu spolupracujeme s celou řadou potravinářských firem.

Při výzkumu je kladen důraz také na efektivitu výroby včetně jejího uplatnění nejen v potravinářském průmyslu, ale také ve veřejném stravování.

Mezi témata, kterým na ústavu věnujeme svou vědeckou energii, patří:

  • stanovení základních složek potravin (sacharidy, tuky, bílkoviny) s návrhy na zvýšení biologické hodnoty potravin,
  • stanovení biologicky aktivních látek v potravinách (vitaminy, antioxidanty, přírodní barviva),
  • hodnocení antioxidační aktivity potravin s návrhy na její zvýšení,
  • využitelnost a stravitelnost složek potravin,
  • návrh jídelníčků pro různé fyziologické skupiny.

Fakulty a součásti

Zavřít