Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Projekty

Kromě vědeckých projektů se notně zapojujeme i do projektů inovace výuky a oborů, abychom zachovali vysokou úroveň vzdělání a poskytli našim studentům maximum. Mimo to, jsme se v posledních letech stali součástí těchto ryze výzkumných projektů:

 • Stanovení nutričních znaků rostlinných surovinových komponent (2018)
 • Stanovení obsahů biologicky aktivních látek v rostlinných produktech a sledování jejich změn vlivem technologického zpracování (2017)
 • Snížení obsahu oxidu siřičitého ve víně a dalších nápojích pro jeho antimikrobiální účinky (2017)
 • Aplikace biologicky aktivních látek ve vinařství (2016)
 • Stanovení bioaktivních látek v netradičních surovinách a produktech rostlinného původu (2016)
 • Přírodní nápoje se zdravotními efekty (2016)
 • Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Přírodní nápoje se zdravotními efekty (2016)
 • Stanovení vybraných biologicky aktivních látek produktů rostlinného původu (2015)
 • Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
 • Vývoj cereální směsi se zvýšenou biologickou hodnotou.
 • Studium vlastností biologicky aktivních látek a možnosti jejich využití do potravin

Fakulty a součásti

Zavřít