Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Ústav analýzy a chemie potravin se pyšní tímto přístrojovým vybavením:

Laboratoř gastronomických technologií

 • ultrazvukový homogenizátor – extrakty, emulze, odplynění, staření
 • vakuová balička
 • vodní gril
 • udící pistole
 • výrobník kuliček kaviáru
 • zařízení pro sous-vide
 • horkovzdušná fritéza

Laboratoř chemické analýzy potravin I

 • automatický extrakční systém pro extrakci tuků a pro další široké laboratorní použití
 • přístroj na analýzu stravitelnosti
 • přístroj na analýzu obsahu vlákniny
 • polarimetr, refraktometr pro analýzu obsahu cukrů a škrobu ve vzorku
 • mineralizátor na přípravu vzorků např. pro analýzu obsahu dusíku

Laboratoř chemické analýzy potravin II

 • vakuová odparka
 • spektrofotometry UV-VIS 190 – 1100 nm na měření absorbance ve formě spekter
  i jednotlivých vlnových délek
 • sušárny na stanovení obsahu vlhkosti
 • pece na stanovení obsahu popela
 • přístroj na destilaci vodní parou, pro analýzu obsahu dusíku a destilaci těkavých sloučenin
 • kapalinový chromatogram HPLC s DAD (UV-VIS), fluorimetrickým a refraktometrickým detektorem
 • zařízení na stanovení látek s antioxidační aktivitou na principu chemiluminiscence
 • plynový chromatograf s hmotnostním a FID detektorem na měření obsahu alkoholů, aromatických a jiných těkavých látek ve vzorku
 • mikrovlnný systém pro rozklad a extrakci
 • ASE – vysokotlaký extraktor, extrakce organických látek z pevné nebo polotuhé matrice kapalným rozpouštědlem, za vysoké teploty a tlaku
 • kapalinový chromatograf UHPLC RS s DAD (UV-VIS) detektorem v nízkotlakém
  i vysokotlakém gradientovém režimu

Laboratoř prvkové analýzy

 • iontový chromatograf
 • ICP-MS – hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

 

Fakulty a součásti

Zavřít