UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Přístrojové vybavení

Ústav analýzy a chemie potravin se pyšní tímto přístrojovým vybavením:

Laboratoř gastronomických technologií

 • ultrazvukový homogenizátor
 • vakuová balička
 • vodní gril
 • udící pistole
 • výrobník kuliček kaviáru
 • zařízení pro sous-vide
 • horkovzdušná fritéza

Laboratoř chemické analýzy potravin I

 • automatický extrakční systém pro extrakci tuků a pro další široké laboratorní použití
 • přístroj na analýzu stravitelnosti
 • přístroj na analýzu obsahu vlákniny
 • polarimetr, refraktometr
 • mineralizátor

Laboratoř chemické analýzy potravin II

 • vakuová odparka
 • spektrofotometry UV-VIS 190 – 1100 nm
 • sušárny na stanovení obsahu vlhkosti
 • pece na stanovení obsahu popela
 • přístroj na destilaci vodní parou, pro analýzu obsahu dusíku a destilaci těkavých sloučenin
 • kapalinový chromatograf s  DAD (UV-VIS), fluorimetrickým a refraktometrickým detektorem
 • zařízení na stanovení látek s antioxidační aktivitou na principu chemiluminiscence
 • plynový chromatograf s hmotnostním a FID detektorem
 • mikrovlnný systém pro rozklad a extrakci

Laboratoř prvkové analýzy

 • iontový chromatograf
 • ICP-MS – hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
Zavřít

Fakulty a součásti