Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Vyberte si své téma disertační práce 2021/2022

Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, měli byste mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Zde se můžete podívat, jaké možnosti se nabízejí:

TémaŠkolitel
Nadmolekulární struktura polymorfních termoplastůprof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Struktura, dynamika a interakce substituovaných molekul hyaluronanu ve směsných rozpouštědlechRNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Biopolymerní materiály pro zemědělství a obalový průmysldoc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Příprava aktivních povrchových materiálů na bázi polymerů prostřednictvím technologie plazmové úpravydoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Povrchová imobilizace polysacharidů na syntetických polymerních materiálechdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Technologie přípravy a charakterizace polymerních povrchů s protisrážlivými vlastnostmidoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Příprava inteligentních fungicidních vrstev na polymerních površíchdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Elektrickým polem asistovaný 3D tisk biokompatibilních polymerních systémůdoc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérovMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Vitriméry – moderné (bio)polymérne sieteMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kompozitní materiály na bázi recyklovaného PC/ABS se zvýšenou odolností proti hořlavostidoc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Zpracování polymerních recyklátů pro aplikace se zvýšenou přidanou hodnotouprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Zvlákňování polymerních roztoků pro environmetální aplikaceprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Studium strukturních parametrů vodorozpustných polymerů ve vztahu k jejich setrvání v environmentuprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Antibakteriální a antivirotické modifikace polymerůprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Elektricky vodivé polymerní materiály pro nositelnou elektronikuprof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
Piezoelektrické a termoelektrické polymerní kompozityprof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
Biodegradovatelné směsi polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Reakční směšování inženýrských polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Supramolekulární vazebné motivy na bázi derivátů bicyklo[m.n.o]alkanůdoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
NMR studium struktury supramoleklulárních komplexů ve slaných roztocích při nízkých teplotáchdoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
Rotaxanový umělý enzym s aktivitou řiditelnou vnějšími podnětydoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
Dielektrická spektroskopie polymerních nanokompozitůdoc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Reologie a stabilita toku polymerních tavenin s ohledem na produkci membrán pro skladování energieprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Modelování toku polymerních tavenin zahrnující tahovou reologii a tokem indukovanou krystalizaciprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.

TémaŠkolitel
Vliv historie zatěžování (Mullinsův efekt) na mechanické chování elastomeru při jednoosé a víceosé napjatostidoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Modelování kompozitů – studium vlivu lehkých jader na mechanické vlastnosti kompozitudoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Optimalizace zpracování experimentálních dat pro popis mechanického chování elastomerůdoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Vliv použité zpracovatelské technologie na plněné kompozitní systémydoc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Vliv procesních podmínek a složení na přepracování odpadu z obalových foliídoc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Vplyv laminátovej architektúry na únavovú životnosť kompozitných štruktúrdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
On-line monitoring súčastí z kompozitných materiálovdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Optimalizácia autoklávového vytvrdzovacieho cyklu pre dosiahnutie vysokopevnostných štrukturálných kompozitov doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Predpäté kompozitné materiály, výroba a mechanické vlastnostidoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Vliv technologických podmínek hrubovácích operací obrábění na změny v povrchových vrstváchIng. Martin Řezníček, Ph.D.
Magnetoreologické dokončování sférických povrchůdoc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Optimalizace technologických procesů v aditivní výrobě – vliv na mechanické a akustické vlastnosti výrobků Ing. Petr Smolka, Ph.D.
Vliv technologie výroby materiálů na jejich světelně technické vlastnostidoc. Ing. Martin Vašina Ph.D.
Vliv technologie výroby na zvukoizolační vlastnosti pórovitých materiálůdoc. Ing. Martin Vašina Ph.D.
Vliv technologie výroby materiálů na jejich viskoelastické chovánídoc. Ing. Martin Vašina Ph.D.

TémaŠkolitel
Optimalizace PIM procesuprof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Fúze vstřikování práškových materiálů (PIM) a aditivních technologiíprof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Základní popis procesu  vytlačování termoplastůdoc Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Elastomérne materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojovdoc Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Výzkum vlivu charakteristik selektivního laserového natavování na vlastnosti produkované struktury prof. Ing. Peter Pavol Monka, Ph.D.
Výzkum snižování vnitřních napětí materiálových struktur vyrobených laserovými aditivními technologiemi prof. Ing. Peter Pavol Monka, Ph.D.
Výzkum chování sendvičových typů celulárních materiálů vyrobených aditivní technologií a optimalizace procesu jejich výroby prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.
Matematické metody hodnocení drsnosti tvarově obrobené plochy v blízkosti inflexních bodůprof. Dr. Ing Vladimír Pata
Charakterizácia autoklávového spracovanie uhlíkových kompozitovdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Vývoj preforiem z recyklovaných uhlíkových vlákien pre hromadnú výrobu doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Vývoj hybridnej technologie pre výrobu štrukturálných dielov pre automotive doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Ekologické polymérne materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov pre technické textíliedoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Elastomérne kompozitné materiály plnené magneticky aktívnymi plnivamidoc. Ing. Michal Sedlačík, PhD.

Chcete-li svůj výběr orientovat nejen podle tématu, ale zohlednit byste chtěli i budoucího školitele, který disertaci bude supervizovat, mrkněte na:

SEZNAM ŠKOLITELŮ


Jaké náležitosti musí splňovat disertační práce? Má její podoba nějaká pravidla? Co všechno byste měli při její tvorbě zajistit? To objevíte v sekci Legislativa pod Vědeckými spisy.

JAK SE PÍŠE DISERTACE

science mikroskop phd

Fakulty a součásti

Zavřít