Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Vyberte si své téma disertační práce 2022/2023

Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, měli byste mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Zde se můžete podívat, jaké možnosti se nabízejí:

TémaŠkolitel
Nové kopolymery na bázi Poly(2-isopropenyl-2-oxazolinu)Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.
Biopolymerní materiály pro zemědělství a obalový průmysldoc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Recyklace PUR pěn a možnosti využití získaných produktůdoc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Příprava aktivních povrchových materiálů na bázi polymerů prostřednictvím technologie plazmové úpravydoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Povrchová imobilizace polysacharidů na syntetických polymerních materiálechdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Technologie přípravy a charakterizace polymerních povrchů s protisrážlivými vlastnostmidoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Příprava inteligentních fungicidních vrstev na polymerních površíchdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérovMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Vitriméry – moderné (bio)polymérne sieteMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Pokročilý polymerní kompozit pro senzomotorickou vložku v  obuvi Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Biodegradovatelné směsi polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Reakční směšování inženýrských polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Dielektrická spektroskopie polymerních nanokompozitůprof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Reologie a stabilita toku polymerních tavenin s ohledem na produkci membrán pro skladování energieprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Modelování toku polymerních tavenin zahrnující tahovou reologii a tokem indukovanou krystalizaciprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.

TémaŠkolitel
Izolace a charakterizace mikroorganizmů přežívajících nepříznivé podmínky v potravináchprof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Přírodní antioxidanty a jejich využití v potravinářské technologiiprof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
Studium antioxidačních vlastností a barevné kopigmentace vín z moravských regionprof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
Studium antioxidačních vlastností extraktů kávy a konopíprof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
Výroba protein-lipidových komplexů na rostlinné bázi a jejich fyzikálně-chemická charakterizacedoc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
Biologicky aktivní látky u jedlých květů a jejich využití v gastronomii a potravinářstvíprof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Sledování změn biologicky aktivních látek a nutričních hodnot u naklíčených luštěnin a jejich postavení ve výživě člověkaprof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Sledování změn biologicky aktivních látek a nutričních hodnot u potravin obohacených netradičními surovinamiprof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Perspektivy využití a možnosti zpracování tuku ze zvěřinyprof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.
Sledování vybraných parametrů fermentovaných nápojů na bázi mlékadoc. Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
Příprava ledových matcha čajů a stanovení jejich nutričních charakteristikdoc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
Výroba vloček z netradičních obilovin a jejich nutriční profildoc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
Vliv in vitro stravitelnosti na obsah a stabilitu biologicky aktivních látek matcha čaje Camellia sinensis L.doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.


Chcete-li svůj výběr orientovat nejen podle tématu, ale zohlednit byste chtěli i budoucího školitele, který disertaci bude supervizovat, mrkněte na:

SEZNAM ŠKOLITELŮ


Jaké náležitosti musí splňovat disertační práce? Má její podoba nějaká pravidla? Co všechno byste měli při její tvorbě zajistit? To objevíte v sekci Legislativa pod Vědeckými spisy.

JAK SE PÍŠE DISERTACE

science mikroskop phd

Fakulty a součásti

Zavřít