Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Vyberte si své téma disertační práce 2023/2024

Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, měli byste mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Zde se můžete podívat, jaké možnosti se nabízejí:

TémaŠkolitel
Polymorfie vybraných polyolefinůdoc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.
Nové kopolymery na bázi Poly(2-isopropenyl-2-oxazolinu)Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.
Využití pokročilých polymeračních technik  pro přípravu polymerních kartáčůIng. Markéta Ilčíková, Ph.D.
Biopolymerní materiály pro zemědělství a obalový průmysldoc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Trvanlivost magnetoreologických elastomerůdoc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Vitrimerizace nenasycené polyesterové pryskyřicedoc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Biodegradabilní fólie na přírodní bázi doc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Příprava aktivních povrchových materiálů na bázi polymerů prostřednictvím technologie plazmové úpravydoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Povrchová imobilizace polysacharidů na syntetických polymerních materiálechdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Technologie přípravy a charakterizace polymerních povrchů s protisrážlivými vlastnostmidoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Příprava inteligentních fungicidních vrstev na polymerních površíchdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérovMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Vitriméry – moderné (bio)polymérne sieteMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Studium procesu elektrostatického zvlákňování polymerních materiálů: Teorie a její využití ve specifických aplikacíchprof. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
Multivazebné ligandy na bázi diamantanudoc. Ing. Michal Rouchal, Ph.D.
Pokročilé funkční polymerní membrány a filmydoc. Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.
Biodegradovatelné směsi polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Reakční směšování inženýrských polymerůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinůprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Komponenty supramolekulárních systémů se spínací funkcídoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
Reologie a stabilita toku polymerních tavenin s ohledem na produkci membrán pro skladování energieprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Modelování toku polymerních tavenin zahrnující tahovou reologii a tokem indukovanou krystalizaciprof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.

TémaŠkolitel
Vliv texturace řezného nástroje na výkonnost obráběnídoc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.
Deformační chování vysoce plněných práškových směsíprof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Vliv rychlosti a historie zatěžování na mechanické chování elastomeru při jednoosé a víceosé napjatostidoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Modelování kompozitů – studium vlivu lehkých jader na mechanické vlastnosti kompozitudoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Analýza a modelování vlivu geometrie na odolnost proti dynamickému zatíženídoc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Vliv použité zpracovatelské technologie na plněné kompozitní systémydoc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Vliv laminátové architektury na únavovou životnost kompozitních strukturdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Charakterizace autoklávového zpracování uhlíkových kompozitůdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Optimalizace technologie lisování laminárních kompozitů s pěnovým jádremdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Příprava a charakterizace vlastností kompozitních materiálů polymer-biomasa z agrozbytků a následně použitých plastových odpadůdoc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Odolné magnetoreologické elastomery jako zařízení pro regulaci vibracíprof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Tribologie magnetoreologických suspenzíprof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Magnetoreologické dokončování sférických povrchůprof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Vliv technologie výroby na zvukoizolační vlastnosti pórovitých materiálůdoc. Ing. Martin Vašina Ph.D.
Vliv technologie výroby materiálů na jejich viskoelastické chovánídoc. Ing. Martin Vašina Ph.D.


Chcete-li svůj výběr orientovat nejen podle tématu, ale zohlednit byste chtěli i budoucího školitele, který disertaci bude supervizovat, mrkněte na:

SEZNAM ŠKOLITELŮ


Jaké náležitosti musí splňovat disertační práce? Má její podoba nějaká pravidla? Co všechno byste měli při její tvorbě zajistit? To objevíte v sekci Legislativa pod Vědeckými spisy.

JAK SE PÍŠE DISERTACE

science mikroskop phd

Fakulty a součásti

Zavřít