Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.

Ústav fyz. a mat. inž.
E-mail: vasina@utb.cz TEL: +420 576 035 112 Kancelář:
U15/427

Martin Vašina se zabývá zvukoizolačními, vibroizolačními, světelně technickými a mechanickými vlastnostmi různých druhů materiálů, hydraulickými systémy, reologií kapalin a aplikovanou mechanikou tekutin.


Výuka

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě

Životopis

Vzdělání

 • 1984 – 1988 Střední průmyslová škola strojní, Uherské Hradiště
 • 1988 – 1993 VUT v Brně, Fakulta strojní, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, Ing.
 • 1996 – 2000 Postgraduální doktorské studium, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, Ph.D.
 • 2011 VUT v Brně, Fakulta stavební, obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, Doc.

Stáže a studijní pobyty

 • 1997: Technische Universität Darmstadt, Spolková republika Německo, délka pobytu 4 měsíce
 • 2005: University of Bradford, Velká Británie, délka pobytu 1 měsíc
 • 2014: Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2015: Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2016: University „Ss. Cyril and Methodius“, Skopje, Severní Makedonie, přednášející v rámci programu CEEPUS
 • 2016: Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, Slovensko, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2018: Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

 • 1993 – 1995: Centroprojekt, a. s., Zlín, projektant
 • 1995 – 1996: S-projekt plus, a. s., Zlín, projektant
 • 2000: EGP INVEST, spol. s r. o., Uherský Brod, projektant
 • 2000 – dosud: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství, docent
 • 2013 – dosud: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, docent

Členství v organizacích

Česká společnost pro mechaniku, člen od 2006

Fakulty a součásti

Zavřít