Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Oborové rady

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. I když se s ní pravděpodobně nikdy nesetkáte, bude vás nepřímo provázet po celé vaše studium. Co tedy taková rada dělá a proč by vás její složení mělo zajímat?

  • Doporučuje děkanovi ke schválení návrhy témat disertačních prací a jejich případné změny.
  • Vyjadřuje se k individuálním studijním plánům doktorandů sestaveným na začátku studia a k jejich případným změnám.
  • Vyjadřuje se i k případným žádostem o změnu zkoušek, termínů, změnu formy studia, přerušení studia, atd.
  • Projednává každoroční hodnocení doktorandů.
  • Doporučuje děkanovi ukončení studia doktoranda pro neplnění studijních povinností. To je mimochodem ta chvíle, kdy byste se se svou radou setkali, k projednání je totiž zpravidla přizván doktorand se školitelem.

Jednací řád oborové rady FT


Každý studijní obor či program má svou vlastní oborovou radu

Zde se můžete podívat, kdo sedí právě v té vaší:

 

Fakulty a součásti

Zavřít