Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborové rady

Oborová rada Technologie potravin

Oborová rada doktorského studijního programu:
Chemie a technologie potravin (P 2901), oboru Technologie potravin (2901V013)

Interní členové

Předseda

prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 240 Mobil:+420 733 674 510 E-mail: bunkova@utb.cz Kancelář:U11/307


doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobil:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Kancelář:U2/0143

prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.

TEL:+420 576 035 115 E-mail: lapcik@utb.cz Kancelář:U2/0140


prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 033 030 Mobil:+420 734 394 253 E-mail: mlcek@utb.cz Kancelář:U10/419A

Externí členové

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

doc. Ing. Mária Greifová, Ph.D.

STU V BRATISLAVE, FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE, ÚSTAV BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Fakulty a součásti

Zavřít