UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Oborové rady

Oborová rada Technologie potravin

Oborová rada doktorského studijního programu:
Chemie a technologie potravin (P 2901), oboru Technologie potravin (2901V013)

Interní členové

Předseda

doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 240 Mobil:+420 733 674 510 E-mail: bunkova@utb.cz Kancelář:U1/205

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

TEL:+420 576 033 011 Mobil:+420 606 777 249 E-mail: bunka@utb.cz Kancelář:U3/113

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobil:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Kancelář:U3/203

prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.

TEL:+420 576 033 018 E-mail: kuban@utb.cz Kancelář:U3/105

doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

TEL:+420 576 033 030 Mobil:+420 734 394 253 E-mail: mlcek@utb.cz Kancelář:U1/212B

Externí členové

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKÁ UNIVERZITA V NITRE FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

Greifová Mária, doc. Ing. PhD.

STU V BRATISLAVE, FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE, ÚSTAV BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

Zavřít

Fakulty a součásti