Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
profesor

prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Ústav inž. ochrany životního prostředí
E-mail: bunkova@utb.cz Mobil: +420 733 674 510 TEL: +420 576 031 240 Kancelář:
U11/307

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 8.00-9.30

Životopis

Vzdělání

2010: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva, obor Biotechnologie, doc.

2008: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Obecná biologie, směr Mikrobiologie, RNDr.

2000-2004: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta,obor Mikrobiologie, Ph.D.

1995-2000: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Obecná biologie, směr Mikrobiologie, Mgr.

1989-1993: Gymnázium Lesní Čtvrť, Zlín

Stáže a studijní pobyty

2006, 2014: Instituto Politécnico de Beja, Portugalsko,přednášející v rámci programu Erasmus

2013: University College Cork, Irsko, přednášející v rámci programu Erasmus

2015: A.T.E.I. Thessaloniki, Řecko, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

2004-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí,  akademický pracovník, odborný asistent, docent

2012-2015: Fakulta technologická, proděkanka pro pedagogickou činnost navazujícího magisterského studia

Členství v organizacích

Československá společnost mikrobiologická, členka od 2005

Redakční rada časopisu Food Microbiology, 2012-dosud

Členství v orgánech

Vědecká rada Fakulty technologické UTB ve Zlíně, členka od 2016

FT UTB ve Zlíně: Oborová rada v doktorském studijním oboru Technologie potravin, 2012-dosud

STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: Oborová rada doktorském studijním oboru Chemie a technologie poživatin, 2016-dosud

SPU v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva:  Oborová rada doktorském studijním oboru Agrobiotechnologie, 2015-dosud

Fakulty a součásti

Zavřít