Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ

Co je to SVOČ?

Studentská vědecká a odborná činnost.
(Snad vám tato nápověda pomůže při luštění křížovek.) Teď už vážně.
Jde o výzkumnou činnost, kterou na půdě fakulty provádí naši studenti. Často se jedná o základ, z něhož pak vychází při dalším (např. diplomovém) projektu. Nejčastěji jsou tyto aktivity propojeny s projektem Letních stáží. Může ale jít o jakoukoli obdobu bádání a získávání nových poznatků v našich fakultních laboratořích a prostorách ať už jsou podnětem fakulty, nebo spolupracující firmy.

Výstupem tohoto výzkumu je nejčastěji prezentace shrnující výsledky práce, na níž student pracoval, nebo třeba odborný článek, který byl na jejím základě publikován. Tyto prezentace jsou pak každoročně představovány na Studentské vědecké odborné konferenci.


Prezentace Studentské vědecké a odborné činnosti FT

Konference, kde studenti prezentují výsledky svých výzkumů probíhá pravidelně každý rok (pokud zrovna neřádí ve světě pandemie).  Pro absolventy Letních stáží FT je účast povinná, zapojit se mohou všichni naši studenti, kteří nabyli dojmu, že v laboratoři nebo dílně vytvořili, či objevili něco, co stojí za chlubení. Naše SVOČ bývá tradičně  rozdělena do 3 sekcí reprezentující hlavní fakultní výzkumné směry :

  • Vědy o živé a neživé přírodě
  • Technické vědy
  • Potravinářství
O co tam jde?

Máte jedinečnou možnost si ozkoušet život vědce a být součástí vědecké konference. Nachystáte si poster, či prezentaci a před komisí představíte výsledky své “publikace”. Komise pak vybere nejlepší prezentující a nejlepší postery. Za umístnění na prvních třech místech v kategorii poster i prezentace se můžete těšit na mimořádné stipendium a možná i uznalé poplácání po rameni od pana proděkana. Vaše účast na SVOČ se pak bude jistě vyjímat i v životopise, nebo s ní zazáříte na nějakém pohovoru.

Příští termín SVOČ fakultní konference  zatím nemáme, jakmile bude, objevíte ho právě tu.

Fakulty a součásti

Zavřít