UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ

Co je to SVOČ?

Studentská vědecká a odborná činnost.
(Snad vám tato nápověda pomůže při luštění křížovek.) Teď už vážně.

Jde o výzkumnou činnost, kterou na půdě fakulty provádí naši studenti. Často se jedná o základ, z něhož pak vychází při dalším (např. diplomovém) projektu. Nejčastěji jsou tyto aktivity propojeny s projektem Letních stáží. Může ale jít o jakoukoli obdobu bádání a získávání nových poznatků v našich fakultních laboratořích a prostorách ať už jsou podnětem fakulty, nebo spolupracující firmy.

Výstupem tohoto výzkumu je nejčastěji prezentace shrnující výsledky práce, na níž student pracoval, nebo třeba odborný článek, který byl na jejím základě publikován. Tyto prezentace jsou pak každoročně představovány na Studentské vědecké odborné konferenci.

Letošní konference se konala 24. 10. 2017 a byla tématicky rozdělena do těchto okruhů:

 • Vědy o živé a neživé přírodě: Fyzikální chemie, Analytická chemie, Organická chemie, Fyzika, Biochemie, Mikrobiologie, Biologie
 • Technické vědy: Strojírenství, Technická chemie, Materiály a metalurgie, Materiálové vědy a inženýrství
 • Potravinářství: Suroviny pro potravinářství, Zpracování zemědělských produktů, Technologie potravin, Chemická, biochemická a mikrobiologická analýza potravin

V rámci prezentací jsme se tak mohli setkat s celou řadou rozličných témat, která jen dokazují široké uplatnění našich studentů. Bylo to například:

 • Studium elektrického chování polymerních směsí se sazemi.
 • Materiály v zubním lékařství
 • Světelný meč – model 1:1
 • Testování cytotoxicity
 • Vliv sazí na iniciaci trhlin v pryži
 • Sledování mikroflóry přírodních sýrů s rozdílným obsahem tuku
 • Kulové frézy a tuhost nástroje
 • Konstrukce CNC frézky ze stavebnice LEGO
 • Syntéza ligandů pro pokročilé supramolekulární systémy
 • Příprava potravinářských želatin z kuřecího kolagenu

Studenti, kteří se konference zúčastnili, byli oceněni mimořádnými stipendii i nehynoucí slávou.

Zavřít

Fakulty a součásti