Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

SVOČ

Co je to SVOČ?

Studentská vědecká a odborná činnost.
(Snad vám tato nápověda pomůže při luštění křížovek.) Teď už vážně.

Jde o výzkumnou činnost, kterou na půdě fakulty provádí naši studenti. Často se jedná o základ, z něhož pak vychází při dalším (např. diplomovém) projektu. Nejčastěji jsou tyto aktivity propojeny s projektem Letních stáží. Může ale jít o jakoukoli obdobu bádání a získávání nových poznatků v našich fakultních laboratořích a prostorách ať už jsou podnětem fakulty, nebo spolupracující firmy.

Výstupem tohoto výzkumu je nejčastěji prezentace shrnující výsledky práce, na níž student pracoval, nebo třeba odborný článek, který byl na jejím základě publikován. Tyto prezentace jsou pak každoročně představovány na Studentské vědecké odborné konferenci.

SVOČ 2019

Fakulty a součásti

Zavřít