Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku neboli U3V je soubor zájmových hodin určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek či seminářů, které jsou pod taktovkou jednotlivých fakult UTB vypisovány každý akademický rok. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé mladší 50 let.

Standardní délka studia pro získání “Osvědčení o absolvování U3V” je 2 roky. První ročník studia se můžete těšit na společný Základní kurz U3V, kde si přičichnete ke všem oborům, které se na univerzitě vyučují. V druhém roce si už posluchači sami volí studijní obor podle svých preferencí. Výuka probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní. Když je to možné, obohacujeme hodiny i o tématicky propojené exkurze (třeba v planetáriu). Jednotlivé cykly studia jsou členěny na semestry, které obsahují zpravidla 7 těchto dvouhodinových lekcí.

Fakulta technologická má v akademickém roce 2017/2018 v rámci U3V na starosti obor s názvem Kosmetika: Účinné složky kosmetických přípravků a jejich funkce. V kontextu Základního kurzu pak zaštiťujeme například přednášky o astronomii a meteorologii, genealogii, potravinářství či ochraně životního prostředí.

U3V je pro všechny, kteří nechtějí prosedět svůj důchod nad křížovkami a seriály, pro ty, kteří se rádi setkávají s novými lidmi a i na stará kolena se rádi dozvídají nové věci. Většinou se tito studenti natolik nadchnou, že postupně odchodí všechny nabízené obory, a to nás nesmírně těší. Docent Petr Ponížil z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství, který má výuku seniorů na starosti, věří, že jsou našimi vůbec nejlepšími studenty právě díky jejich upřímnému zápalu.

Fakulty a součásti

Zavřít