Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Jako studenti FT máte nárok na různé typy stipendií. Předpisy pro konkrétní stipendia s podrobnými informacemi naleznete zde.

 


Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi v prezenční formě studia, který studuje první bakalářský nebo navazující magisterský studijní program, nepřekročil standardní délku studia a nemá místo trvalého bydliště v okrese Zlín.

  • Žádost se podává pouze elektronicky v systému STAG, a to cestou: Portál IS/STAG ➜ Moje studium ➜ Moje údaje ➜ Ubytovací stipendium ➜ Podání žádosti.
  • Žádost je třeba podat v termínu 1. 9. – 20. 10. 2023. Pokud student nestihne podat žádost v tomto termínu, může ji dodatečně podat pro letní semestr v termínu 1.3. – 26. 3. 2024
  • Je nutné do systému zadat číslo bankovního spojení  (Moje údaje ➜ Bankovní spojení), na které se přiznané stipendium bude zasílat.
  • Ubytovací stipendium dostávají studenti 2x ročně, výplata stipendia za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá výplata (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červnu.
  • Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná, ale pro vaši představu bylo pro první stipendijní období akademického roku 2022/2023 (tj. od 1. 9. 2023-31. 12. 2023) stanoveno ve výši 800 Kč/měsíc.
  • Více informací najdete ve Směrnici rektora SR/26/2023 – Ubytovací stipendium v akademickém roce 2023/2024
  • S případnými dotazy se obracejte na studium-vedouci@ft.utb.cz

Sociální stipendium

Sociální stipendium lze přiznat studentovi, který má nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

  • Sociální stipendium se přiznává na 10 měsíců v akademickém roce, ve kterém student nepřekročil standardní dobu studia.
  • Sociální stipendium se přiznává na základě písemné žádosti studenta prostřednictvím formuláře, který je přílohou Směrnice rektora SR/25/2023  (včetně originálu potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory) a student je povinen ji podat nejpozději do 31. 10. příslušného roku na Studijní oddělení fakulty.
  • Pouze studenti, kterým byl přídavek na dítě přiznán po tomto termínu a splňují uvedené podmínky, podávají žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.
  • Více informací naleznete ve zmíněné Směrnici rektora SR/25/2023 – Sociální stipendium v akademickém roce 2023/2024, Příloha č. 1  – Žádost o přiznání sociálního stipendia v akademickém roce 2023/2024
  • Případné dotazy směřujte na studium-vedouci@ft.utb.cz

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro ty nejšikovnější studenty, kteří mají skvělý studijní průměr za předchozí akademický rok. Výše stipendia podle studijních výsledků se stanovuje aktuálně pro každý  nový akademický rok pokynem děkana.

S tím, že vysokoškolská písmenková hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Více informací zde: studium-referentka@ft.utb.cz


Mimořádná stipendia

Za aktivity navíc

Mimořádné stipendium můžete dostat třeba za to, že pomáháte s propagací fakulty, podílíte se na organizaci různých akcí, ale také za práci na výzkumných projektech, nebo za doučování mladších studentů. Většinou jde o částky v řádu tisícovek.

Mimořádné sociální

Samozřejmě máme i mimořádné sociální stipendium, informace o podmínkách vám rádi poskytnou na studijním oddělení, tak tam zkuste brnknout nebo napsat mail (studium@ft.utb.cz).

Na zahraniční studium


A nesmíme zapomenout ono mimořádné stipendium, které uděluje mezinárodní oddělení některým studentům, kteří vyjedou na stáž, která je třeba trochu nákladnější, než se očekávalo. Tyhle peníze vám na jiných školách nedají, jde totiž o nadstandardní částku, která se přidává k nastaveným hodnotám od EU. Už chápete, jak moc chceme, abyste vyjeli do světa?


Vyplácení stipendií

V návaznosti na novelu v Zákoně o vysokých školách se vyplácení stipendií musí řídit pravidly správního řízení. A proč je to pro vás důležitá informace? Proto, že to značně ovlivní čas, za jaký vám budou peníze proplaceny. Průběh udělení stipendia má nyní následující kroky:

 1. Stipendium je navrženo.
 2. Tento návrh dále putuje ke stipendijní komisi, která jej korespondenčně svým podpisem stvrdí.
 3. Ve chvíli, kdy je stipendium schváleno/uděleno, odputuje na studijní oddělení a je zadáno do systému STAG, kde si můžete jeho stav sledovat.
 4. Na stole studijního oddělení musí vaše stipendium 30 dní čekat pro případ, že byste se proti němu chtěli odvolat. To se ve 100 % případů neděje.
 5. Po tomto měsíci je teprve posunuto do oběhu dál. Zanese se do účtárny na rektorátu UTB a pak už je připsáno na účet, který máte uveden ve STAGu (Moje údaje ➜ Bankovní spojení).

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít