UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Jako studenti FT máte nárok na různé typy stipendií.

Ubytovací stipendium

Dostávají studenti 2x ročně, výplata stipendia za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá výplata (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v květnu.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná, ale pro vaši představu za první období to v loňském roce bylo 2 800 Kč a za druhé 4 200 Kč.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro ty nejšikovnější studenty, kteří mají skvělý studijní průměr za předchozí akademický rok. Výše stipendia podle studijních výsledků je asi taková:

  • studijní průměr 1,00 – 1,01 (5 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,02 – 1,20 (3 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,21 – 1,50 (1 000 Kč/měsíc)

S tím, že vysokoškolská písmenková hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium můžete dostat třeba za to, že pomáháte s propagací fakulty, podílíte se na organizaci různých akcí, ale také za práci na různých výzkumných projektech nebo za doučování mladších studentů. Většinou jde o částky v řádu tisícovek.

Samozřejmě máme i sociální stipendium, informace o podmínkách vám rádi poskytnou na studijním oddělení, tak tam zkuste brnknout nebo napsat mail (studium-bc-ps@ft.utb.cz).

A nesmíme zapomenout ono mimořádné stipendium, které uděluje mezinárodní oddělění některým studentům, kteří vyjedou na stáž, která je třeba trochu nákladnější, než se očekávalo. Tyhle peníze vám na jiných školách nedají, jde totiž o nadstandardní částku, která se přidává k nastaveným hodnotám od EU. Už chápete, jak moc chceme, abyste vyjeli do světa?

Vyplácení stipendií

V návaznosti na novelu v Zákoně o vysokých školách se vyplácení stipendií musí řídit pravidly správního řízení. A proč je to pro vás důležitá informace? Proto, že to značně ovlivní čas, za jaký vám budou peníze proplaceny. Průběh udělení stipendia má nyní následující kroky:

Stipendium je navrženo. Tento návrh dále putuje ke stipendijní komisi, která jej korespondenčně svým podpisem stvrdí. Ve chvíli, kdy je stipendium schváleno/uděleno, odputuje na studijní oddělení a je zadáno do systému STAG, kde si můžete jeho stav sledovat. Na stole studijního oddělení musí vaše stipendium 30 dní čekat pro případ, že byste se proti němu chtěli odvolat. To se ve 100 % případů neděje. Po tomto měsíci je teprve posunuto do oběhu dál. Zanese se do účtárny na rektorátu UTB a pak už je připsáno na účet, který máte uveden ve STAGu.

Zavřít

Fakulty a součásti