UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Jako studenti FT máte nárok na různé typy stipendií. Předpisy pro konkrétní stipendia s podrobnými informacemi naleznete zde.

Ubytovací stipendium

Dostávají studenti 2x ročně, výplata stipendia za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá výplata (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná, ale pro vaši představu první období akademického roku 2018/2019  bylo 3 040 Kč a za druhé 4 440Kč.

Více informací zde: studium-vedouci@ft.utb.cz

Sociální stipendium

Sociální stipendium lze přiznat studentovi, který má nárok na přídavek na dítě a příjem rodiny nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 1,5.

Stipendium se přiznává na 10 měsíců v akademickém roce, ve kterém student nepřekročil standardní dobu studia.
Žádost (včetně potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory) se podává do 31. 10. příslušného roku na studijní oddělení fakulty.

Více informací zde: studium-vedouci@ft.utb.cz

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro ty nejšikovnější studenty, kteří mají skvělý studijní průměr za předchozí akademický rok. Výše stipendia podle studijních výsledků je asi taková:

  • studijní průměr 1,00 – 1,01 (5 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,02 – 1,20 (3 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,21 – 1,50 (1 000 Kč/měsíc)

S tím, že vysokoškolská písmenková hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Více informací zde: studium-referentka@ft.utb.cz

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium můžete dostat třeba za to, že pomáháte s propagací fakulty, podílíte se na organizaci různých akcí, ale také za práci na různých výzkumných projektech nebo za doučování mladších studentů. Většinou jde o částky v řádu tisícovek.

Samozřejmě máme i mimořádné sociální stipendium, informace o podmínkách vám rádi poskytnou na studijním oddělení, tak tam zkuste brnknout nebo napsat mail (studium@ft.utb.cz).

A nesmíme zapomenout ono mimořádné stipendium, které uděluje mezinárodní oddělení některým studentům, kteří vyjedou na stáž, která je třeba trochu nákladnější, než se očekávalo. Tyhle peníze vám na jiných školách nedají, jde totiž o nadstandardní částku, která se přidává k nastaveným hodnotám od EU. Už chápete, jak moc chceme, abyste vyjeli do světa?

Vyplácení stipendií

V návaznosti na novelu v Zákoně o vysokých školách se vyplácení stipendií musí řídit pravidly správního řízení. A proč je to pro vás důležitá informace? Proto, že to značně ovlivní čas, za jaký vám budou peníze proplaceny. Průběh udělení stipendia má nyní následující kroky:

Stipendium je navrženo. Tento návrh dále putuje ke stipendijní komisi, která jej korespondenčně svým podpisem stvrdí. Ve chvíli, kdy je stipendium schváleno/uděleno, odputuje na studijní oddělení a je zadáno do systému STAG, kde si můžete jeho stav sledovat. Na stole studijního oddělení musí vaše stipendium 30 dní čekat pro případ, že byste se proti němu chtěli odvolat. To se ve 100 % případů neděje. Po tomto měsíci je teprve posunuto do oběhu dál. Zanese se do účtárny na rektorátu UTB a pak už je připsáno na účet, který máte uveden ve STAGu.

Zavřít

Fakulty a součásti