UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

TEL:+420 576 033 011 Mobil:+420 606 777 249 E-mail: bunka@utb.cz Kancelář:U3/205

Interní členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

doc. RNDr. Leona Buňková Ph.D.
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Ústav inženýrství polymerů

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

doc. Ing. Petr Humpolíček Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.
Ústav chemie

prof. Ing. Karel Kocman, DrSc.
Ústav výrobního inženýrství

prof. Mgr. Marek Koutný Ph.D.
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Ústav technologie potravin

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata
Ústav výrobního inženýrství

doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D.,DSc.
Centrum polymerních materiálů

Externí členové

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta

prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Praha

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
5M, s.r.o. Kunovice
R&D

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Masarykova univerzita Brno
Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Jan Roda, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie

prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Ing. Čestmír Vančura
Kovárna VIVA, a.s.
Zlín

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., Dr.h.c.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Zavřít

Fakulty a součásti