UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: dekan@ft.utb.cz Kancelář:U1/312

Interní členové

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Fakulta aplikované informatiky

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.
Ústav technologie potravin

doc. RNDr. Leona Buňková Ph.D.
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

doc. Ing. Petr Humpolíček Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.
Ústav chemie

prof. Mgr. Marek Koutný Ph.D.
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
Ústav technologie potravin

doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
ústav analýzy a chemie potravin

prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

doc. Mgr. Aleš Mráček
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

doc. Dr. Ing. Vladimír Pata
Ústav výrobního inženýrství

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Ústav inženýrství polymerů

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D.,DSc.
Centrum polymerních materiálů

Externí členové

prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
VŠB-TU Ostrava
Fakulta strojní

doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D.
Borealis Polyolefine FmbH
Linz, Austria

doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
5M, s.r.o. Kunovice

prof. Ing. Jan Roda, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Ing. Čestmír Vančura
Kovárna VIVA, a.s.
Zlín

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

Zavřít

Fakulty a součásti