Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Členové

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: dekan@ft.utb.cz Kancelář:U15/004

Interní členové

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D
Fakulta aplikované informatiky

prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.
Ústav technologie potravin

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
Ústav chemie

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
ústav analýzy a chemie potravin

prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
Ústav výrobního inženýrství

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
Ústav fyziky a materiálového inženýrství

prof. Ing. Petr Sáha, CSc., dr. h. c.
Centrum polymerních materiálů

doc. Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
Ústav technologie potravin

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
Ústav inženýrství polymerů

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Ústav výrobního inženýrství

prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Centrum polymerních materiálů

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D.,DSc.
Centrum polymerních materiálů

Externí členové

prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.
AV ČR
Biologické centrum

prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní

doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D.
Borealis Polyolefine GmBH
Linz, Austria

doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek
5M, s.r.o. Kunovice

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie

prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Veterinární univerzita Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická

Fakulty a součásti

Zavřít