Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
profesor

prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Ústav fyz. a mat. inž.
E-mail: ponizil@utb.cz Mobil: +420 724 646 741 TEL: +420 576 035 114 Kancelář:
U15/432

Působí na Ústavu fyziky a materiálového inženýrství. Kromě základního kurzu fyziky učí i fyziku pevných látek a  také se studentům snaží přiblížit základy statistického zpracování výsledků měření v předmětu Zpracování experimentu. Odborně se zabývá počítačovými silulacemi materiálovýh struktur, analýzou obrazu a statistickým zpracováním dat.


Výuka

Konzultační hodiny

kdykoliv po předchozí domluvě

Životopis

Vzdělání

1995 - 1999: VUT Brno, FT, SP Chemie a technologie materiálů, obor Technologie makromolekulárních látek, Ph.D.

1983 - 1988: UJEP (nyní MU) Brno, PřF, obor Fyzika Pevných látek, RNDr.

1979 - 1983: Gymnázium Kroměříž

Stáže a studijní pobyty

2001: Technická univerzita v Drážďanech (Technische Universität Dresden), Německo, studijní pobyt (6 měsíců)

Průběh zaměstnání

1988 – 1990: UJEP Brno (nyní MU Brno), PřF, odborný asistent laboratoře diagnostiky křemíku

1990 – dosud: VUT Brno (nyní UTB Zlín), FT, odborný asistent, od r. 2003 docent,

Členství v orgánech

2011 – 2015 proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia

Fakulty a součásti

Zavřít