Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Trocha historie

Rok 2019 byl rokem jubilejním, oslavovali jsme inspirujících 50 let od vzniku Fakulty technologické ve Zlíně. A slavilo se o sto šest. Stihli jsme slavnostní galavečer, první ročník vědeckého festivalu Zažij vědu pro veřejnost a historicky největší sraz absolventů FT UTB.
Abychom přiblížili půlstoletí, které má fakulta za sebou, vytvořili jsme i tato nostalgická videa, u kterých se nasmějete i dojmete. To garantujeme…

Berte prosím na vědomí, že videa jsou nadčasová, ovšem čísla a fakta byla aktuální k roku 2019.

 

 

 

 

Osobnosti fakulty

Rok 2019 se nese v duchu oslav. Slavíme totiž 50 let FT! Fakt tolik už uběhlo od doby, co fakulta technologická rozhýbala univerzitní život ve Zlíně. To jsou celé generace vědců a inženýrů, na které jsme právem hrdí.

A proto jsme se rozhodli odkrýt jména nejvýznamnějších současných osobností FT širému světu a pyšnit se jejich příběhy také zde.

Tak prosím, seznamte se.

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Absolvent, akademik, výzkumník a emeritní rektor UTB. V letech 1991 – 1996 byl děkanem FT a iniciátorem založení UTB ve Zlíně. Stal se jejím prvním rektorem (2001 – 2007), a pak znovu v letech 2010 – 2018. Jako vědec se zabývá materiálovým inženýrstvím, polymerními procesy, kompozitními systémy nebo využitím polymerů v medicíně a potravinářství.

 

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Emeritní rektor VUT v Brně. V letech 1994 – 2000 působil jako rektor VUT a za svého působení umožnil osamostatnění Fakulty technologické od VUT, čímž vytvořil prostor ke vzniku univerzity ve Zlíně.

 

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

Absolvent, pedagog a výzkumník FT. Profesorský titul získal v pouhých 32 letech, stal se tak nejmladším profesorem v České republice. Je světovou špičkou v reologii polymerů. Jako vědec se zabývá obecnou a aplikovanou reologií makromolekulárních látek, modelováním toku polymerních tavenin a zpracováním polymerů v praxi.

Fakulty a součásti

Zavřít