Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou, které všichni zainteresovaní lidé neřeknou jinak než “IGA”.

IGA podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Navrhovatelem je většinou student doktorského programu v prezenční nebo kombinované formě studia. Členy řešitelského týmu jsou pak studenti doktorských i magisterských programů, nebo i akademičtí a výzkumní pracovníci. Každý projekt má tzv. garanta projektu- akademického nebo výzkumného pracovníka, který zodpovídá za odbornou i finanční stránku.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora  SR/22/2019  Zásady studentské grantové soutěže UTB ve Zlíně

Směrnice rektora č. 1/2020
Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 22/2019 – Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Příloha č. 1 – Úplné znění Směrnice rektora č. 22/2019 ve znění dodatku č. 1

IGA 2020

V případě, že byste rádi zažádali o podporu svého výzkumu, pročtěte si pozorně Pokyn děkana č. 16/2019, který upravuje vybrané články Směrnice rektora týkající se požadavků na grantové přihlášky, hodnotících kritérií přihlášek, rozdělení finančních prostředků a změn v řešení projektů specifického vysokoškolského výzkumu FT UTB.

Důležité informace o termínech pro podání přihlášek, jejich formu i termíny pro řešení projektů v tomto roce se dozvíte na následujících odkazech

Rozdělení finančních prostředků  projektů IGA 2020
PD/10/2020

IGA 2019

Fakulty a součásti

Zavřít