UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou, které všichni zainteresovaní lidé neřeknou jinak než “IGA”.

IGA podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Navrhovatelem je většinou student doktorského programu v prezenční nebo kombinované formě studia. Členy řešitelského týmu jsou pak studenti doktorských i magisterských programů, nebo i akademičtí a výzkumní pracovníci. Každý projekt má tzv. garanta projektu- akademického nebo výzkumného pracovníka, který zodpovídá za odbornou i finanční stránku.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 13/2015.

IGA 2019

V případě, že byste rádi zažádali o podporu svého výzkumu, pročtěte si pozorně Pokyn děkana č. 06/2019, který upravuje vybrané články Směrnice rektora týkající se požadavků na grantové přihlášky, hodnotících kritérií přihlášek, rozdělení finančních prostředků a změn v řešení projektů specifického vysokoškolského výzkumu FT UTB.

Důležité informace o termínech pro podání přihlášek, jejich formu i termíny pro řešení projektů v tomto roce se dozvíte na následujících odkazech:
Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2019

IGA 2018

Harmonogram ukončení
Zásady pro zpracování závěrečné zprávy projektů IGA za rok 2018

Důležité informace o termínech pro podání přihlášek, jejich formu i termíny pro řešení projektů v tomto roce se dozvíte na následujících odkazech:
Vyhlaseni_souteze_IGA_na_2018.pdf
Vyhlaseni_souteze_IGA_mezifakultni_na_2018.pdf

Zavřít

Fakulty a součásti