Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou, které všichni zainteresovaní lidé neřeknou jinak než “IGA”. IGA podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Navrhovatelem, tj. osobou předkládající návrh SP je akademický pracovník UTB či student DSP. Po přijetí SP se navrhovatel stává řešitelem. Členy řešitelského týmu jsou studenti DSP nebo MSP nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci uchazeče; v případě SP, jehož řešitelem je student DSP, je vždy členem řešitelského týmu školitel řešitele.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou soutěž je Směrnice rektora č. 29/2023


IGA 2023

Prostudujte si pokyn děkana PD/02/2023, který upravuje vybrané články Směrnice rektora týkající se rozdělení finančních prostředků a změn v řešení projektů specifického vysokoškolského výzkumu FT UTB ve Zlíně.

Důležité informace o termínech pro podání přihlášek, jejich formu i termíny pro řešení projektů v tomto roce se dozvíte na následujících odkazech


IGA 2022

Fakulty a součásti

Zavřít