UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou, které všichni zainteresovaní lidé neřeknou jinak než “IGA”.

IGA podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Navrhovatelem je většinou student doktorského programu v prezenční nebo kombinované formě studia. Členy řešitelského týmu jsou pak studenti doktorských i magisterských programů, nebo i akademičtí a výzkumní pracovníci. Každý projekt má tzv. garanta projektu- akademického nebo výzkumného pracovníka, který zodpovídá za odbornou i finanční stránku.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 13/2015.

IGA 2018

V případě, že byste rádi zažádali o podporu svého výzkumu, pročtěte si pozorně Pokyn děkana č. 18/2018, který  upravuje vybrané články Směrnice rektora týkající se požadavků na grantové přihlášky, hodnotících kritérií přihlášek, rozdělení finančních prostředků a změn v řešení projektů specifického vysokoškolského výzkumu FT UTB.

Důležité informace o termínech pro podání přihlášek, jejich formu i termíny pro řešení projektů v tomto roce se dozvíte na následujících odkazech:
Vyhlaseni_souteze_IGA_na_2018.pdf
Vyhlaseni_souteze_IGA_mezifakultni_na_2018.pdf

IGA 2017

Předložení závěrečné zprávy k projektů, IGA za rok 2017
Výpočet efektivity projektu
Doporučená struktura popisu projektu IGA
PD/05/2017
Doplnění hodnoticích kritérií projektů IGA na Fakultě technologické
Směrnice rektora č. 13/2015
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti