Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 2. 2021
Zásilka č. j. 5/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Změna rozhodnutí ve věci studia Jan Fatr, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 2. 2021
Zásilka č.j. 5/SO/20902/2021/SYS ze dne 13. 1. 2021 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Patová Andrea, korespondenční adresa Děčín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 2. 2021
Zásilka č.j. 6/SO/20902/2021/SYS ze dne 13. 1. 2021 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Rišian Dominik, korespondenční adresa Hluk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 2. 2021
Zásilka č. j. 644/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Šoustek, korespondenční adresa Boršice u Buchlovic, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 2. 2021
Zásilka č. j. 60/SO/20902/2020/HAL ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia, Vojtěch Šujan, korespondenční adresa Bučovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 2. 2021

zásilka č. j. 534/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Rauchfussová, korespondenční adresa Brno 14, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 619/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kristýna Lázňovská, korespondenční adresa Kutná Hora 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 638/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Adam Spálovský, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 2. 2021

zásilka č. j. 456/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Juřena, korespondenční adresa Míkovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 549/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Šefčík, korespondenční adresa Hřebeč, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 603/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Zdeněk Jedlička, korespondenční adresa Prostějov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 609/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kristýna Klopanová, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 628/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jakub Pernica, korespondenční adresa Blansko 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 650/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Marcela Vajdíková, korespondenční adresa Mikulov na Moravě, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 2. 2021
Zásilka č. j. 599/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Daniela Havrilová, korespondenční adresa Prešov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 2. 2021
Zásilka č. j. 13/SO/20902/2020/HAL ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia, Mariia Atamanian, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 2. 2021
Zásilka č. j. 20/SO/209+2/2020/HAL ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia, Ladislav Haiker, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 2. 2021
zásilka č. j. 515/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lucie Ondrová, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 440/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Holeš, korespondenční adresa Ivanovice na Hané, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 452/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Robin Jaroš, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 464/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Aneta Klimešová, korespondenční adresa Břeclav 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 497/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jiří Maštalíř, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 468/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Hosam Kmail, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 471/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Matěj Kořenek, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 533/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Antonín Přikryl, korespondenční adresa Telč, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 2. 2021
Zásilka č. j. 421/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Dufek, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 2. 2021
Zásilka č. j. 555/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Vojtěch Šujan, korespondenční adresa Bučovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 2. 2021
Zásilka č. j. 615/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kateřina Krňávková, korespondenční adresa Zábřeh, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 2. 2021
Zásilka č. j. 660/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Jan Fatr, korespondenční adresa Jihlava 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 2. 2021
Zásilka č. j. 599/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Daniela Havrilová, korespondenční adresa Prešov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 2. 2021
Zásilka č.j. 101/SO/20902/2020/SYS ze dne 21. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Zvalo Michal, korespondenční adresa Partizánské (SR), byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 2. 2021
Zásilka č. j. 578/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Andrea Audyová, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 2. 2021
Zásilka č.j. 45/SO/20902/2020/HAL ze dne 18. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – Polina Ovchinnikova, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2021
Zásilka č.j. 29/SO/20902/2020/HAL ze dne 18. 12. 2019 ve věci: Změna rozhodnutí – Yelyzaveta Kryvoruchko, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2021
Zásilka č. j. 521/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Marek Pavlůsek, korespondenční adresa Vlachovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2021
Zásilka č. j. 425/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Barbora Fialová, korespondenční adresa Praha 7, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 1. 2021
Zásilka č. j. 632/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Marie Ryšková, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 1. 2021
Zásilka č. j. 3/SO/20902/2021/SLA ze dne 7. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci přerušení studia Radmila Kopřivová, korespondenční adresa Opava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2021
Zásilka č. j. 101/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Petra Fialová, korespondenční adresa Slaný 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 1. 2021
Zásilka č. j. 557/SO/20902/2021/SLA ze dne 18. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Karolína Tománková, korespondenční adresa Ústí nad Labem 20, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2021
Zásilka č. j. 120/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Tereza Miklíková, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2021
Zásilka č. j. 128/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Martin Šoustek, korespondenční adresa Boršice u Buchlovic, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

 

Fakulty a součásti

Zavřít