Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 1. 2020
Zásilka č. j. 22/20902/2019/HAL ze dne 13. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – Bc. Mazánek Adam korespondenční adresa Praha 106 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2020
Zásilka č. j. 13/20902/2019/HAL  ze dne 2. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – Šidla Jiří, korespondenční adresa Žabčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 20/20902/2019/HAL ze dne 13. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – ing. Lukáš Patrik, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2020
Zásilka č. j. 7801/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Tereza Kunetková, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2020
Zásilka č. j. 776/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – David Beňa, korespondenční adresa Holešov byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 781/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Hana Doudová, korespondenční adresa Karviná 4 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 803/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Tereza Miklíková, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 781/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Lucie Hartmannová, korespondenční adresa Opava 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2020
Zásilka č.j. 224/SO/20902/2019/SYS ze dne 6. 12. 2019 ve věci: Změna rozhodnutí – Sailová Genar, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2019
Zásilka č. j. 730/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Irena Nugyenová, korespondenční adresa Kroměříž byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 11. 2019
Zásilka č. j. 755/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Ĺuboš Lučenič, korespondenční adresa Bratislava byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 11. 2019
Zásilka č. j. 722/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Tomáš Hirš, korespondenční adresa Fulnek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 741/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno 27, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 752/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Nikola Jirsová, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 757/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Filip Mikulášek, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 773/SO/20902/2019/SLA ze dne 25. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Lukáš Trhlík, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 11. 2019
Zásilka č.j. 207/SO/20902/2019/SYS ze dne 24. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Sailová Genar, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 11. 2019
Zásilka č.j. 519/20903/2019/VOJ ze dne 20. 9. 2019 ve věci: Decision on the tuition fee amount to be paid for the part-time Doctoral programme P2808 in Chemistry and Materials Technology taught in the English language at the Faculty of Technology of Tomas Bata University in Zlín in the academic year 2019/2020 – Kovačević Jelica, korespondenční adresa Novi Sad, Srbská republika, byla uložena na oddělení pro Vědu a výzkum Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2019
Zásilka č.j. 206/SO/20902/2019/SYS ze dne 24. 10. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Procházková Radka, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2019
Zásilka č. j. 699/SO/20902/2019/SLA ze dne 11. 10. 2019 ve věci poplatku – Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno 27, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka č.j. 261500/ZU/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koďousková Petra, korespondenční adresa Libenice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka č.j. 260091/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Komárek Ondřej, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka č.j. 259438/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Novotný Robert, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka č.j. 259472/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kubisová Magdaléna, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 10. 2019
Zásilka č.j. 261204/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Jaroslav Beneš, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2019
Zásilka č.j. 261117/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Panáček Dušan, korespondenční adresa Ratiboř u Vsetína, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259836/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Ivanov Georgy, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259905/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Simon Daniil, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259315/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Gazdová Barbora, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 261316/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Hanáček Jiří, korespondenční adresa Kvasice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 261197/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Chlápek Jan, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259442/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 261402/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hanzlová Nadiya, korespondenční adresa Dvůr Králové nad Labem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259899/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vitvar Jakub, korespondenční adresa Nová Paka, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 261464/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Konyarik Jan, korespondenční adresa Soběslav, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilky č.j. 260136/21/PR/20902/2019/SYS a 260137/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kulíšek Martin, korespondenční adresa Bohumín, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259933/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dočkal Daniel, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 259907/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hasíková Kristína, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 261371/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kántorová Jolana, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 10. 2019
Zásilka č.j. 260847/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dufková Šárka, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2019
Zásilka č.j. 258601/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Oladeji Abisola, korespondenční adresa Oyo (Nigérie), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 10. 2019
Zásilka č.j. 260834/11/PR/20902/2019/SYS ze dne 24. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tkadlec Kamil, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 10. 2019
Zásilka č.j. 261359/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Lambor Ivona, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 10. 2019
Zásilka č.j. 260811/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Zuikal Stanislav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 10. 2019
Zásilka č.j. 260991/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 26. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vančová Ivana, korespondenční adresa Žilina, Slovenská republika, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 9. 2019
Zásilka č.j. 481/20903/2019/VOJ ze dne 11. 9. 2019 ve věci: Přerušení studia – Kollár Pavel, Ing., korespondenční adresa Srubec, byla uložena na oddělení pro Vědu a výzkum Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2019
Zásilka č.j. 259651/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Sochová Lenka, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2019
Zásilka č.j. 259794/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Lukášová Jitka, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2019
Zásilka č.j. 260862/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Schmidt Miroslav, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2019
Zásilka č.j. 261085/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Holoubek Jan, korespondenční adresa Pražmo, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 9. 2019
Zásilka č.j. 259587/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Žerníček Marek, korespondenční adresa Horka nad Moravou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 9. 2019
Zásilka č.j. 260505/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hruban Kristián, korespondenční adresa Čáslav, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 9. 2019
Zásilka č.j. 259954/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Rumlová Barbora, korespondenční adresa Děčín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 9. 2019
Zásilka č.j. 171/SO/20902/2019/SYS ze dne 30. 8. 2019 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Rafaj Vít, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 9. 2019
Zásilka č.j. 26099321U/PR/20902/2019/SYS ze dne 4. 9. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Gregor Václav, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 8. 2019
Zásilka č.j. 260537/ZU/PR/20902/2019/SYS ze dne 31. 7. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Rektoříková Iveta, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 8. 2019
Zásilka č.j. 154/SO/20902/2019/SYS ze dne 2. 8. 2019 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Rafaj Vít, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 8. 2019
Zásilka č.j. 252038/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Royhnestvenski Nikita, korespondenční adresa Moskva, Ruská federace, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 7. 2019
Zásilka č. j. 800/SO/20902/2019/SLA ze dne 8. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku – Klára Bartková, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 7. 2019
Zásilky č.j. 258687/Z/PR/20902/2019/SYS a 258688/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Patil Bhagyalaxmi Shivangouda, korespondenční adresa Kaunas, Litevská republika, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 7. 2019
Zásilka č.j. 256021/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Deniskin Evgeny, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2019
Zásilka č.j. 259078/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 27. 6. 2019 ve věci:
Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Botek Petr, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 7. 2019
Zásilka č.j. 252687/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hauptmann Vojtěch, korespondenční adresa Brandýs nad Labem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 7. 2019
Zásilka č.j. 258880/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 27. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Pachlová Barbora, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 7. 2019
Zásilka č.j. 255453/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 27. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Svozilová Anemarie, korespondenční adresa Pardubice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 7. 2019
Zásilka č.j. 258754/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 27. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hábová Zuzana, korespondenční adresa Míškovice u Holešova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2019
Zásilka č. j. 263/SO/20902/2019/SLA ze dne 17. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Lucie Nemravová, korespondenční adresa Kunovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 7. 2019
Zásilka č. j. 257/SO/20902/2019/SLA ze dne 17. 7. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Klára Bartková, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2019
Zásilka č.j. 257493/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bláhová Tereza, korespondenční adresa Třebíč, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2019
Zásilka č.j. 255750/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Nemravová Lucie, korespondenční adresa Kunovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2019
Zásilka č.j. 256607/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – El Gran Mohamed, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 256210/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Schwarzer Vojtěch, korespondenční adresa Šumperk, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 255474/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Řezníček Jakub, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 254019/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zharkova Elizaveta, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 255026/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hlaváč Martin, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 255507/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Nováková Adriana, korespondenční adresa Chropyně, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 257907/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Šakenova Kamila, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 251052/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Pravdin Danil, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 257143/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kovandová Veronika, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 258032/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Skřeková Monika, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 251666/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hruban Martin, korespondenční adresa Liberec, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 256167/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Khabibulin Rais, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 257089/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Lebánek Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 255192/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Varous Jiří, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 256707/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kramerová Tereza, korespondenční adresa Černá Hora, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 253363/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Chovanec David, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 258371/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vokounová Sabina, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 255519/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Šimeček Martin, korespondenční adresa Želetice u Kyjova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 257941/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Musil Ivo, korespondenční adresa Sloup v Moravském Krasu, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 254761/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Botek Martin, korespondenční adresa Veselí nad Moravou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 255003/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Václavík Augistin, korespondenční adresa Fryšták, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 254456/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tvrdoň Tomáš, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 254544/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zdráhalová Tereza, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 250753/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Sadhu Sristi, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 257535/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bartoníková Anna, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 253054/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kratochvílová Daniela, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 257963/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kocháň Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2019
Zásilka č.j. 253662/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Denk Tomáš, korespondenční adresa Valašské Meziříčí, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2019
Zásilka č.j. 258711/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Froncová Karolína, korespondenční adresa Svätý Jur, Slovenská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 7. 2019
Zásilky č.j. 258736/Z/PR/20902/2019/SYS a 258737/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Khvaja Abdul Wali, korespondenční adresa Antwerpen, Belgické království, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 7. 2019
Zásilka č.j. 255322/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Pončíková Alžběta, korespondenční adresa Lúky, Slovenská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 7. 2019
Zásilky č.j. 258661/Z/PR/20902/2019/SYS a 258662/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 10. 6. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Houfová Veronika, korespondenční adresa Pardubice, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 6. 2019
Zásilka č.j. 250886/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Benzina Btissam, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 6. 2019
Zásilka č.j. 258339/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Ryšková Marie, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 6. 2019
Zásilka č.j. 252389/21/PR/20902/2019/SYS ze dne 20. 6. 2019 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Andrášková Iveta, korespondenční adresa Kaplice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 6. 2019
Zásilka č. j. 951/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Maroš Rezbárek, korespondenční adresa Záhumnie, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 6. 2019
Zásilka č.j. 257373/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kukina Tasiyna, korespondenční adresa Novosibirsk, Ruská federace, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 5. 2019
Zásilka č. j. 935/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Antonín Jasenský, korespondenční adresa Hošťálková u Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 943/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Tereza Manová, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 946/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Erik Orság, korespondenční adresa Šternberk 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 955/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Jan Šebesta, korespondenční adresa Velký Ořechov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 935/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Antonín Jasenský, korespondenční adresa Hošťálková u Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 5. 2019
Zásilka č. j. 980/SO/20902/2019/SLA ze dne 6. 5 2019 ve věci poplatku za studium – Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno 27, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 5. 2019
Zásilka č. j. 953/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5.. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Darina Schmidt, korespondenční adresa Břeclav 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 5. 2019
Zásilka č. j. 983/SO/20902/2019/SLA ze dne 6. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o poplatku – Jan Kopecký, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2019
Zásilka č. j. 902/SO/20902/2019/SLA ze dne 24. 4. 2019 ve věci: Výzva ve věci poplatku – Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno 27, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 5. 2019
Zásilka č. j. 939/SO/20902/2019/SLA ze dne 15. 5. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Matouš Krajzinger, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 5. 2019
Zásilka č. j. 903/SO/20902/2019/SLA ze dne 24. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Zdeňka Krausová, korespondenční adresa Troubky nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2019
Zásilka č.j. 256196/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Silaev Ivan, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2019
Zásilka č.j. 251609/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mokusheva Nurgul, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2019
Zásilka č.j. 252358/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Šichnárek Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 5. 2019
Zásilka č.j. 257322/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Štamfestová Kristýna, korespondenční adresa Český Krumlov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 5. 2019
Zásilka č.j. 254966/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Dobešová Aneta, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 5. 2019
Zásilka č.j. 252543/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Shchegolev Vladislav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 5. 2019
Zásilka č.j. 136/SO/20902/2019/SYS ze dne 18. 4. 2019 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Rafaj Vít, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 5. 2019
Zásilka č.j. 137/SO/20902/2019/SYS ze dne 18. 4. 2019 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Slivková Andrea, korespondenční adresa Vnorovy, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 5. 2019
Zásilka č.j. 251056/Z/PR/20902/2019/SYS ze dne 23. 4. 2019 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Frank Artur, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 5. 2019
Zásilka č. j. 902/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Lucia Urbanová, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 904/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Jana Attasková, korespondenční adresa Třebíč 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 907/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Radim Budil, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 911/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Vendula Hirková, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 913/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Anvarbek Khamraev, korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 915/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Alina Krasatseva, korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 920/SO/20902/2019/SLA ze dne 12. 4. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Anna Suralová, korespondenční adresa Kdyně, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 4. 2019
Zásilka č. j. 900/SO/20902/2019/SLA ze dne 3. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Lucie Hartmanová, korespondenční adresa Opava 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 902/SO/20902/2019/SLA ze dne 3. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Petr Hejda, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 911/SO/20902/2019/SLA ze dne 3. 4. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Tereza Miklíková, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 4. 2019.
Zásilka č.j. 122/SO/20902/2019/SYS ze dne 3. 4. 2019 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Haasová Vendula, korespondenční adresa Znojmo, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 3. 2019
Zásilka č. j. 479/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michaela Rajdlíková, korespondenční adresa Humpolec, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 3. 2019
Zásilka č. j. 414/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Aneta Kernová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 474/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Aneta Pilná, korespondenční adresa Nymburk 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 463/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jakub Otruba, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 3. 2019
Zásilka č. j.  365/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  Lukáš Čopák, korespondenční adresa Malšice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  385/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  Dominik Grupač, korespondenční adresa Chlumec u Ústí nad Labem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  390/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  Petr Hejda, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  431/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  Tereza Křenková, korespondenční adresa Velké Karlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  433/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lukáš Kunz, DiS., korespondenční adresa Tachov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  444/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  Karolína Malečková, korespondenční adresa Karlovy Vary 10, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  457/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  David Navrátil, korespondenční adresa Praha 47, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j.  503/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia  Dominik Tobola, korespondenční adresa Vsetín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 3. 2019
Zásilka č. j. 355/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Marek Bábík, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 356/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kristýna Barochová, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 370/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Daniel Dlabaja, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 374/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Dufek, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 377/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Radek Farský, korespondenční adresa Slaný 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 379/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Gaborčík, korespondenční adresa Žabčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 388/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Ondřej Haloda, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 407/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jakub Jokl, korespondenční adresa Havlíčkův Brod 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 429/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Alena Kropáčková, korespondenční adresa Veverská Bítýška, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 447/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Manová, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 452/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Robert Mitlehner, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 465/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Papírník, DiS., korespondenční adresa Praha 82, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 468/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lubomír Pavelka, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 484/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Ing. Polina Severgina, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 491/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nela Světlíková, korespondenční adresa Praha 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 492/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Šebesta, korespondenční adresa Velký Ořechov byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 496/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Štockmann, korespondenční adresa Valtice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 511/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Dominik Volf, korespondenční adresa Želechovice nad Dřevnicí, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 515/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Zdráhalová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 519/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tomáš Zrník, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 350/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Stefanie Süssenbecková, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 3. 2019
Zásilka č. j. 336/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Bc. Jan Slováček, korespondenční adresa Leština u Zábřeha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 3. 2019
Zásilka č.j. 105/SO/20902/2019/SYS ze dne 15. 2. 2019 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Čevelová Zuzana, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 2. 2019.
Zásilka č.j. 90/SO/20902/2019/SYS ze dne 4. 2. 2019 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Pavlová Veronika, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 2. 2019
Zásilka č. j. 426/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 2. 2019 ve věci: Poplatku za studium – Matouš Krajzinger, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 2. 2019
Zásilka č. j. 861/SO/20902/20198SLA ze dne 4. 2. 2019 ve věci: Poplatku za studium – Matouš Krajzinger, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 2. 2019
Zásilka č. j. 102/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Rezbárik Maroš, korespondenční adresa Smolinské, Slovensko, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 2. 2019
Zásilka č. j. 425/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tomáš Vítek, korespondenční adresa Brno 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 2. 2019
Zásilka č. j. 159/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Jakub Hamr, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2019
Zásilka č.j. 6/SO/20902/2019/SYS ze dne 4. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Hanulík Vojtěch, korespondenční adresa Štěpánov u Olomouce, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2019
Zásilka č.j. 46/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Hřebíček Radek, korespondenční adresa Tupesy, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2019
Zásilka č.j. 56/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Macová Zuzana, korespondenční adresa Tlumačov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2019
Zásilka č.j. 62/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Plhák Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2019

zásilka č. j. 11/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Pavol Baran, korespondenční adresa Brno 14, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 28/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Eliška Garčáková, korespondenční adresa Hodslavice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 53/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Anvarbek Khamraev, korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 55/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Bartlomiej Klimsza, korespondenční adresa Třinec 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 67/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Alina Krasavtseva, korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 74/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Kristýna Langová, korespondenční adresa Praha 916, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 134/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Adam Vašica, korespondenční adresa Vlkoš u Přerova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 147/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Dominika Cendelínová, korespondenční adresa Nesovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 149/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia David Čarný, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 67/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Alina Krasavtseva, korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 74/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Kristýna Langová, korespondenční adresa Praha 916, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 134/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Adam Vašica, korespondenční adresa Vlkoš u Přerova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 147/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Dominika Cendelínová, korespondenční adresa Nesovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 149/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia David Čarný, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 160/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Michal Hausner, korespondenční adresa Dolní Lhota u Luhačovic, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 179/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Kateřina Miller, korespondenční adresa Zruč-Senec, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 200/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Nikola Vaňková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

zásilka č. j. 410/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Bc. Klára Haluzová, korespondenční adresa Hustopeče u Brna, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2019
Zásilka č.j. 39/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2019
Zásilka č.j. 49/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Kopáčková Lea, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2019
Zásilka č.j. 60/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Navrátilová Lenka, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2019
Zásilka č.j. 64/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Saniter Ivo, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2019
Zásilka č.j. 69/SO/20902/2019/SYS ze dne 10. 1. 2019 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Šarközi Ondřej, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 5/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Jana Andrlová, korespondenční adresa Újezd u Uničova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 12/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Bc. Markéta Bartošová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 19/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Kryštof Čaňo, korespondenční adresa Zašová, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 23/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Erik Figar, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 34/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Pavlína Hanzlová, korespondenční adresa Břeclav 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 38/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Patrik Hovorka, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 68/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Zdeňka Krausová, korespondenční adresa Troubky nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 119/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Anna Suralová, korespondenční adresa Kdyně, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 125/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Melanie Šmejkalová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č. j. 142/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Tereza Zemanová, korespondenční adresa Žabčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2019
Zásilka č.j. 21/SO/20902/2019/SYS ze dne 4. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Vrecníková Anna, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2019
Zásilka č. j. 42/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Kryštof Chamrad, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2019
Zásilka č. j. 97/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Bc. Petr Pitucha, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2019
Zásilka č. j. 116/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Adéla Stavinohová, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2019
Zásilka č. j. 137/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve studia Vojtěch Volf, korespondenční adresa Valašské Meziříčí 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2019
Zásilka č.j. 1/SO/20902/2019/SYS ze dne 4. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Aksenova Anastasia, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 1. 2019
Zásilka č. j. 829/SO/20902/2019/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Kateřina Hrušťáková, korespondenční adresa Hluk, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 1. 2019
Zásilka č. j. 411/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Kristián Hruban, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2019
Zásilka č. j. 29/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Filip Garšič, korespondenční adresa Praha 58, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2019
Zásilka č. j. 138/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nikola Vosátková, korespondenční adresa Ostrava 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 1. 2019
Zásilka č. j. 843/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Jana Prudičová, DiS., korespondenční adresa Polička, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2019
Zásilka č. j. 823/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Michal Hemzal, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2019
Zásilka č. j. 815/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Martina Dvořáková, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 811/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Klára Bartková, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 833/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Zdeňka Krausová, korespondenční adresa Troubky nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 846/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Milan Slovák, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 847/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Radek Adam Strauch, korespondenční adresa Krnov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000632-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Dufek Jan, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000634-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Hanzlová Pavlína, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000637-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Jakešová Gabriela, korespondenční adresa Soběchleby, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000638-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Jasenský Antonín, korespondenční adresa Hošťálková u Vsetína, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000640-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Jungerová Veronika, korespondenční adresa Nový Bor, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000642-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Krpata Filip, korespondenční adresa Kostelec nad Orlicí, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č. j. 411/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Běhounková, korespondenční adresa Jindřichův Hradec 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č. j. 502/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Filip Vlček, korespondenční adresa Zbýšov v Čechách, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 333/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Pavelková Erika, korespondenční adresa Frýdlant v Čechách, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 334/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Petrák Tomáš, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 268/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 269/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Cigánek Michael, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 291/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Macová Zuzana, korespondenční adresa Tlumačov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 293/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Mahdalová Kristýna, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 279/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Juříček Jan, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 307/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Šarközi Ondřej, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 319/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Dočkla Jiří, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 325/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Kohutka Jiří, korespondenční adresa Roudnice nad Labem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 279/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Koupelka Michal, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 331/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Navrátilová Lenka, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 341/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Zvonek Martin, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č. j. 434/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Daniel Hanuš, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č. j. 471/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia David Ovčiarik, korespondenční adresa Uničov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č. j. 504/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tomáš Zbořil, korespondenční adresa Praha 114, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 426/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Erik Figar, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 438/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Natálie Hillerová, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 486/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kristýna Sagánková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 488/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Klára Silonová, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 498/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lucie Urbanová, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 11. 2018
Zásilka č.j. 249336/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mujinga Kulosa Moise, korespondenční adresa Malajsie, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2018
Zásilka č.j. 249244/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kohoutková Lucie, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2018
Zásilka č.j. 249048/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kučová Veronika, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2018
Zásilka č. j. 420/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Čechmánková Kateřina, korespondenční adresa Praha 52, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248325/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Strnka David, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248486/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Balcárková Lenka, korespondenční adresa Babice u Uh. Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 249323/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Čermák Daniel, korespondenční adresa Hanušovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 247962/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Hanusková Denisa, korespondenční adresa Žehuň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248982/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Horáková Markéta, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248609/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kopalová Kateřina, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248882/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Krňanská Alžběta, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248800/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mikulová Tereza, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248846/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Novykova Yuliia, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 249284/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Obšil Daniel, korespondenční adresa Vikýřovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 247881/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Olšina Tomáš, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248826/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Prokopcová Ester, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 249230/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Tokarieva Nadiia, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248779/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Tolmachova Anhelina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248051/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Vlk Stanislav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248628/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Župková Gabriela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2018
Zásilka č. j. 524/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Švandová Monika, korespondenční adresa Tachov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2018
Zásilka č. j. 531/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Libor Štreit , korespondenční adresa Krhová, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2018
Zásilka č. j. 519/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Vít Guiglielmo Mišurec , korespondenční adresa Praha 7, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2018
Zásilka č. j. 523/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Jakub Šuster , korespondenční adresa Krhov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2018
Zásilka č.j. 249222/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Jánošík Jiří, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2018
zásilka č. j. 383/SO/20902/T17062/2018/SLA ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jitka Huvarová , korespondenční adresa Domanín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2018
zásilka č. j. 390/SO/20902/2018/SLA ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michaela Kubáňová , korespondenční adresa Praha 99, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2018
Zásilka č.j. 214/SO/20902/2018/SYS ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Uznané doby rodičovství – Hradečná Marie, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 10. 2018.
zásilka č. j. 380/SO/20902/T17811/2018/SLA ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nikola Horká , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2018
Zásilka č.j. 248328/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Nguyen Thanh Hoang, korespondenční adresa Vietnamská socialistická republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2018
Zásilka č.j. 248280/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Benda Daniel, korespondenční adresa Medlov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2018
Zásilka č.j. 248825/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kudělka Václav, korespondenční adresa Nový Jičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2018
Zásilka č.j. 247431/Z/PR/20902/2018/SYS a 247425/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Russkykh Kostyantyn, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 10. 2018
Zásilka č.j. 243226/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 6. 9. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Březíková Petra, korespondenční adresa Hvozdná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 10. 2018
Zásilka č.j. 248352/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 6. 9. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Lelková Markéta, korespondenční adresa Nový Bydžov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 9. 2018
Zásilka č. j. 357/SO/20902/2017/SLA ze dne 29. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kateřina Hrušťáková , korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 9. 2018
Zásilka č. j. 338/20903/2018/VOJ ze dne 27. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Ing. Lukáš Hrůzek, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčková, Vavrečkova 275, budova U1, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 8. 2018
Zásilka č. j. 258/20903/2018/VOJ ze dne 2. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Ing. Petra Němečková, korespondenční adresa Brno – Židenice, byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčková, Vavrečkova 275, budova U1, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 8. 2018
Zásilka č.j. 183/SO/20902/2018/SYS ze dne 18. 7. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 8. 2018
Zásilka č.j. 184/SO/20902/2018/SYS ze dne 18. 7. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Pražan Petr, korespondenční adresa Nivnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 7. 2018
Zásilka č.j. 241071/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kazlouskaya Anastasya, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 7. 2018
Zásilka č.j. 246634/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Aksenova Anastasia, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 7. 2018
Zásilka č.j. 240875/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Apsalikova Zarina, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 7. 2018
Zásilka č.j. 245352/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Pálová Klára, korespondenční adresa Urbanov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 7. 2018
Zásilka č.j. 240192/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zvonková Magdaléna, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č. j. 324/SO/20902/2017/SLA ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Klos , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 243418/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kubíčková Michaela, korespondenční adresa Olšany u Šumperka, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 241950/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kouřilová Veronika, korespondenční adresa Velké Opatovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 246850/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Černochová Michaela, korespondenční adresa Valašské Meziříčí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 243441/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Piechowiczová Markéta, korespondenční adresa Bohumín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2018
Zásilka č.j. 245363/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Fraj Oussama, korespondenční adresa Tinuská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka č. j. 309/SO/20902/2018/SLA ze dne 15. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku. Martin Klos , korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka č.j. 244578/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Opršal Vojtěch, korespondenční adresa Loučná nad Desnou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka č.j. 244641/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kambová Karolína, korespondenční adresa Borovany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č. j. 076/SO/20902/2018/Hal ze dne 20 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Bc. Tomáš Chlachula , korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 245097/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Šenk Michal, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 240019/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bednářová Lucie, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 243865/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koválová Ladislava, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 245755/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hunák Matěj, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 241494/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Neišl Vít, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 159/SO/20902/2018/SYS ze dne 13. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Klofáč Pavel, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2018

Zásilka č.j. 246718/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Cholastová Marcela, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 7. 2018

Zásilka č.j. 240708/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Trab Ayoub, korespondenční adresa Kotekli, Turkmenistán, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 6. 2018
Zásilka č.j. 245329/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Strouhová Pavla, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 151/SO/20902/2018/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 150/SO/20902/2018/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Plhák Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 241508/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Beranová Natálie, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 240882/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Okonkwo Nnamdi, korespondenční adresa Fryšták, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 244442/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Flajžíková Markéta, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 243409/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Zukal Stanislav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 244824/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Žáková Kristýna, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 6. 2018
Zásilka č.j. 241950/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 25. 5. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Kouřilová Veronika, korespondenční adresa Velké Opatovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 6. 2018
Zásilka č.j. 243137/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 25. 5. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Dreslerová Daniela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 6. 2018
Zásilka č.j. 240030/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Zoubek Petr, korespondenční adresa Hlinsko, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 6. 2018.
Zásilka č.j. 128/SO/20902/2018/SYS ze dne 7. 5. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořáková Martina, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2018
Zásilka č.j. 246718/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 25. 5. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Cholastová Marcela, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2018
Zásilka č.j. 125/SO/20902/2018/SYS ze dne 7. 5. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Šimáková Kristýna, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2018
Zásilka č.j. 141/SO/20902/2018/SYS ze dne 7. 5. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2018
Zásilka č.j. 240708/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Trab Ayoub, korespondenční adresa Kotekli, Turkmenistán, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 5. 2018.
Zásilka č.j. 98/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 5. 2018
Zásilka č.j. 240167/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Vyoral Jiří, korespondenční adresa Bílovice u Uherského Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 243914/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Šišmišová Pavla, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 241508/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Beranová Natálie, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 241111/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Holec Martin, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 245329/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Strouhová Pavla, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 241509/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Petrů Kristýna, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilek dne 3. 5. 2018
Zásilky č.j. 243436/V/PR/20902/2018/SYS, 243437/V/PR/20902/2018/SYS, 243438/V/PR/20902/2018/SYS, 243439/V/PR/20902/2018/SYS a 243440/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Cendelínová Dominika, korespondenční adresa Nesovice, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018.
Zásilka č.j. 118/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Škrabalová Martina, korespondenční adresa Chudobín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2018.
Zásilka č.j. 104/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Ligocki Leon, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 4. 2018
Zásilka č.j. 244705/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koreňovský Jakub, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 4. 2018
Zásilka č.j. 245535/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dostál Dominik, korespondenční adresa Jablůnka nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilek dne 27. 4. 2018
Zásilky č.j. 241863/1/PR/20902/2017/SYS a 241864/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dehtiarová Diana, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 4. 2018
Zásilka č.j. 243865/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koválová Ladislava, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 4. 2018
Zásilka č.j. 91/SO/20902/2018/SYS ze dne 20. 3. 2018 ve věci: Přerušení studia – Vysloužilová Helena, korespondenční adresa Česká Třebová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 4. 2018
Zásilka č.j. 240030/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Zoubek Petr, korespondenční adresa Hlinsko v Čechách, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 4. 2018.
Zásilka č.j. 106/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Plhák Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15.3.2018
Zásilka č.j. 040/SO/20902/2018/Hal ze dne 5. 2 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyjímce z obecných pravidel pro sestavování studijního plánu – Bc. Kristýna Bradáč, korespondenční adresa Malenovice byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 3. 2018
zásilka č. j. 10/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí ve věci uznání předmětů. Stefaniia Plakhotina, korespondenční adresa Brno 16, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 3. 2018
zásilka č. j. 112/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium. Martin Klos , korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 3. 2018.
Zásilka č.j. 58/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 1. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Lukaszczyková Karla, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2.3.2018
Zásilka č.j. 039/SO/20902/2018/Hal ze dne 1. 2 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměřeném poplatku za studium – Bc. Natália Pšenková, korespondenční adresa Zlín byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 2. 2018
Zásilka č. j. 16/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Kateřina Hrušťáková , korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 2. 2018
Zásilka č.j. 49/SO/20902/2018/SYS ze dne 25. 1. 2018 ve věci: Přerušení studia – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 2. 2018
zásilka č. j. 42/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Dominik Krisztof , korespondenční adresa Kralupy nad Vltavou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 2. 2018
zásilka č. j. 63/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Anastassiya Yarema , korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 31/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jan Kocháň , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 12/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Tereza Vajdíková , korespondenční adresa Mikulov na Moravě, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 51/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jan Garlík , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 41/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Petra Chromková , korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 2. 2018
Zásilka č. j. 6/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jakub Chrástek , korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2018
Zásilka č.j. 9/SO/20902/2018/SYS ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2018
Zásilka č.j. 15/SO/20902/2018/SYS ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Janovský Tomáš, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 1. 2018
Zásilka č. j. 39/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Michael Hlaváč, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 1. 2018
Zásilka č. j. 17547/SLA/20902/13 ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí nepřiznání ubytovacího. Bc. Mešťánek Matej , korespondenční adresa Slovenská pošta Trnava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 1. 2018
Zásilka č. j. 17965/SLA/20902/11 ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí nepřiznání ubytovacího. Jedlička Miloš, korespondenční adresa Smidary, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2018
Zásilka č.j. 174/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Bc. Horák Jan, korespondenční adresa Rychnov nad Kněžnou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 434/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořáková Martina, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 463/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 431/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 435/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 458/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Strauch Radek Adam, korespondenční adresa Krnov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 464/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Kubíčková Kamila, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018
Zásilka č.j. 161/SO/20902/2017/SYS ze dne 1. 6. 2017 ve věci: Uznání části studia – Bartková Klára, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2017
Zásilka č. j. 370/SO/20902/2017/SL/T16599 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Bc. Ingrida Berkyová, korespondenční adresa Púchov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

 

Zavřít

Fakulty a součásti