Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2020
Zásilka č. j. 328/SO/20902/2020/SLA ze dne 23. 10.. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michal Machala, korespondenční adresa Uherský Brod 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2020
Zásilka č. j. 356/SO/20902/2020/SLA ze dne 23. 10.. 2020 ve věci: Výzva ve věci studia Markéta Dresslerová, korespondenční adresa Praha 8 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2020
Zásilka č.j. 272761/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Drabová Barbora, korespondenční adresa Bruntál, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2020
Zásilka č.j. 272765/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Jordánová Monika, korespondenční adresa Ondřejov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2020
Zásilka č.j. 272676/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kalová Michaela, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2020
Zásilka č.j. 272716/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Think Bul Yak Cithiik, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2020
Zásilka č.j. 269354/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kaliavinova Nina, korespondenční adresa Stavropol (Ruská federace) byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 10. 2020
Zásilka č.j. 270827/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 22. 9. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Korneev Ruslan, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 10. 2020
Zásilka č.j. FT-2020-002297-SYS ze dne 22. 9. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Szkandera Radek, korespondenční adresa Hrčava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 9. 2020
Zásilka č.j. 270646/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 23. 9. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Sucháček Lukáš, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 9. 2020
Zásilka č.j. 268057/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 8. 9. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Volodina Ekaterina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 9. 2020
Zásilka č.j. 272464/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 2. 9. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vojtko Ondřej, korespondenční adresa Říkovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 9. 2020
Zásilka č.j. 271568/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 2. 9. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dokládalová Kateřina, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 9. 2020
Zásilka č. j. 306/SO/20902/2020/SLA ze dne 14. 9. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Machala Michal, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 8. 2020
Zásilka č.j. 262818/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Konshina Arina, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 8. 2020
Zásilka č.j. 268431/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kotur Bojana, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilek dne 24. 8. 2020
Zásilky č.j. 268977/21/PR/20902/2020/SYS a 268961/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Medet Lidia, korespondenční adresa Praha, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 8. 2020
Zásilka č.j. 265030/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Parfilova Irina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 8. 2020
Zásilka č.j. 264892/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Sedov Mitvei, korespondenční adresa Mariánské Lázně, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 8. 2020
Zásilka č.j. 264829/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 3. 8. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tikhonova Viktoriia, korespondenční adresa Mariánské Lázně, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 8. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/010692 ze dne 29. 6. 2020 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia – Ukaegbu Lovinda Akunna, korespondenční adresa Budapest (Hungary), byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 7. 2020
Zásilka č.j. UTB/20/011022 ze dne 7. 7. 2020 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia – Katina Jan, korespondenční adresa Tři Sekery, byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 7. 2020
Zásilka č.j. 271116/21/PR/20902/2020/SYS ze dne 29. 6. 2020 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Vančová Ivona, korespondenční adresa Žilina, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 7. 2020
Zásilka č. j. 90/SO/20902/2020/SLA ze dne 15. 6.. 2020 ve věci: Výzva ve věci studia Vejmělková Pavlína, korespondenční adresa Tlumačov byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 6. 2020
Zásilka č. j. 110/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci průkazu studenta Lón Daniel, korespondenční adresa Olomouc 9 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2020
Zásilka č. j. 162/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci poplatku Vejmělková Pavla, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 6. 2020
Zásilka č. j. 122/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Kunetková Tereza, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 122/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci průkazu studenta Wolf Adam, korespondenční adresa Brno 35, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 108/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci průkazu studenta Krajča Jakub, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 111/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci průkazu studenta Mácha Tomáš, korespondenční adresa Brno 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 5. 2020
Zásilka č. j. 148/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Stloukalová Jana, korespondenční adresa Blansko 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 120/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci průkazu studenta Šaman Dominik, korespondenční adresa Ivančice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 5. 2020
Zásilka č. j. 110/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Bartončíková Michaela, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 126/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Panáček Miroslav, korespondenční adresa Kojetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 114/SO/20902/2020/SLA ze dne 7. 5. 2020 ve věci: Výzva ve věci průkazu studenta Pospíšilík Jakub, korespondenční adresa Kostelec u Holešova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 5. 2020
Zásilka č. j. 136/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Pavla Vejmělková, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 5. 2020
Zásilka č. j. 138/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Bláha Josef, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 5. 2020
Zásilka č.j. 262816/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 15. 4. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Jaroslav Beneš, korespondenční adresa Dobrochov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 5. 2020
Zásilka č.j. 267318/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 15. 4. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Pavel Musálek, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2020
Zásilka č.j. 269336/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 15. 4. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mařík Jakub, korespondenční adresa Neplachov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 5. 2020
Zásilka č. j. T19092/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Mitlehner Robert, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 5. 2020
Zásilka č.j. 264173/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 15. 4. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Bohdan Smyrnov, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 4. 2020
Zásilka č. j. T19008/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Romančík Michal, korespondenční adresa Skalica, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 4. 2020
Zásilka č.j. 264724/Z/PR/20902/2020/SYS ze dne 15. 4. 2020 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Daria Sedova, korespondenční adresa Mariánské Lázně, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 4. 2020
Zásilka č. j. 37/SO/20902/2020/SLA ze dne 4. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Blažek Tomáš, korespondenční adresa Brno 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 4. 2020

Zásilka č. j. 190045/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kernová Aneta, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19126/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Terberová Hana, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190059/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Višňovská Nikola, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 4. 2020

Zásilka č. j. 19750/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Dufek Jan, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19968/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jakubcová Adéla, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190028/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Malečková Karolína, korespondenční adresa Karlovy Vary 10, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190031/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Novotný Filip, korespondenční adresa Jaroměř 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 3. 2020.
Zásilka č.j. 18/SO/20902/2020/SYS ze dne 4. 3. 2020 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Kozubíková Barbora, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 3. 2020

Zásilka č. j. 72/SO/20902/2020/SLA ze dne 4. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Michaela Voborníková, korespondenční adresa Starý Poddvorov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 39/SO/20902/2020/SLA ze dne 4. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Petr Damborský, korespondenční adresa Drnholec, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 45/SO/20902/2020/SLA ze dne 4. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Miroslav Michálek, korespondenční adresa Slatinice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19895/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Oleksandr Dolomanov, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190048/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Petr Mach, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19899/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Filip Jurkovič, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190033/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Preiningerová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19167/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Dominik Volf, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19400/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Eva Horníková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19520/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Jan Jahn, korespondenční adresa Ledeč na Sázavou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 4. 2020

Zásilka č. j. 19229/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Štěpán Neminář, korespondenční adresa Píšť, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19032/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Jana Kašparová, korespondenční adresa Luže, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19970/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Kracík, korespondenční adresa Šenov u Nového Jičína, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190007/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Polomíková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190036/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Natálie Stoupalová, korespondenční adresa Brodek u Prostějova, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 19158/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Pavel Šponer, korespondenční adresa Jaroměř 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 190043/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Matěj Zelina, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 3. 2020
Zásilka č.j. j56/SO/20902/2020/SLA ze dne 2. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Hruboňová, korespondenční adresa Horní Lideč, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 3. 2020
Zásilka č.j. 15/SO/20902/2020/SYS ze dne 26. 2. 2020 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Pologanathan Barbora, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 3. 2020
Zásilka č. j. T190003/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Hai Yen Luong, korespondenční adresa Klášterec nad Ohří 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 63/SO/20902/2020/SLA ze dne 4. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Michal Machala, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 3. 2020
Zásilka č. j. T19523/SO/20902/2020/SLA ze dne 6. 3. 2020 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Bc. Jiří Neděla, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2020
Zásilka č. j. 628/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Barbora Rybáriková, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 1. 2020
Zásilka č. j. 516/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Radek Číž, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 517/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Lukáš Čopák, korespondenční adresa Líbeznice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 555/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Nikol Istenčinová, korespondenční adresa Troubsko, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 657/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Michal Tofl, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 706/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Silvia Králičeková, korespondenční adresa Žilina, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 1. 2020
Zásilka č. j. 531/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Andrea Fulierová, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 549/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Kryštof Chamrad, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 575/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Jan Krátký, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 531/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Andrea Fulierová, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 587/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Erik Lehečka, korespondenční adresa Hvozdná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 594/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Martin Malina, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 612/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Jiří Pavlík, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 621/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Kristýna Procházková, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 630/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Eliška Sabolová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 639/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Kateřina Sobotková, korespondenční adresa Osek u Duchcova byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 640/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Lucie Sovová, korespondenční adresa Odry, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 646/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Matej Svoboda, korespondenční adresa Paskov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 676/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Anna Zapletalová, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2020
Zásilka č. j. 731/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Mgr. Martina Bílková, korespondenční adresa Baška byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 740/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Bc. Martin Matějček, korespondenční adresa Chropyně byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 719/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Martin Smetana, korespondenční adresa Nivnice byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 721/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Adam Spálovský, korespondenční adresa Kroměříž byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 727/SO/20902/2019/SLA ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Adam Wolf, korespondenční adresa Brno 35 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 1. 2020
Zásilka č.j. 234/SO/20902/2019/SYS ze dne 20. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Suldovský Jan, korespondenční adresa Horní Čermná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 1. 2020
Zásilka č. j. 22/20902/2019/HAL ze dne 13. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – Bc. Mazánek Adam korespondenční adresa Praha 106 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 1. 2020
Zásilka č. j. 13/20902/2019/HAL  ze dne 2. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – Šidla Jiří, korespondenční adresa Žabčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 20/20902/2019/HAL ze dne 13. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia – ing. Lukáš Patrik, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2020
Zásilka č. j. 7801/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Tereza Kunetková, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2020
Zásilka č. j. 776/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – David Beňa, korespondenční adresa Holešov byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 781/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Hana Doudová, korespondenční adresa Karviná 4 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 803/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Tereza Miklíková, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 781/SO/20902/2019/SLA ze dne 4. 12. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium – Lucie Hartmannová, korespondenční adresa Opava 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2020
Zásilka č.j. 224/SO/20902/2019/SYS ze dne 6. 12. 2019 ve věci: Změna rozhodnutí – Sailová Genar, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít