Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 6. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/010163 ze dne 2. 6. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Sovková Irena, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 6. 2022
Zásilka č.j. 293346/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Bashmanova Anastasiia, korespondenční adresa Novosibirsk (Ruská federace), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 6. 2022
Zásilka č.j. 291879/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Golenok Vitalina, korespondenční adresa Bretsk (Ruská federace), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 5. 2022.
Zásilka č.j. UTB/22/007252 ze dne 2. 5. 20222 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Spitzer Tadeáš, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 5. 2022
Zásilka č. j. 157/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 5. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku Atamanian Mariia, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 5. 2022
Zásilka č. j. 147/SO/20902/2022/SLA ze dne 21. 4. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Odstrčil, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 5. 2022
Zásilka č. j. 129/SO/20902/2022/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Diana Mustafina, korespondenční adresa Ufa, Ruská federace: dle sdělení České pošty je tato zásilka považována za ztracenou. Originál zásilky je uložen na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 5. 2022
Zásilka č. j. 52/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Rosa Natty, korespondenční adresa Vrbno pod Pradědem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 5. 2022
Zásilka č. j. 2/SO/20902/2022/SLA ze dne 20. 4. 2022 ve věci poplatku za studium Tereza Miklíková, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 5. 2022
Zásilka č. j. 40/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Filip Mitlehner, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2022
Zásilka č.j. 291366/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Gatiatullina Margarita, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2022
Zásilka č.j. 287873/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Hrubá Martina, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2022
Zásilky č.j. 287938/Z/PR/20902/2022/SYS, 287938/Z/PR/20902/2022/SYS, 287938/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Uhrová Monika, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 4. 2022
Zásilka č.j. 292391/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Michnová Sabina, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 4. 2022
Zásilka č.j. 294930/Z/PR/20902/2022/SYS ze dne 8. 4. 2022 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Eshchiganova Polina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 4. 2022
Zásilka č. j. 1/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Nikol Baičevová, korespondenční adresa Kunovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 4. 2022
Zásilka č. j. 59/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia David Stančík, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 4. 2022
Zásilka č.j. S-UTB/22/004112 ze dne 15. 3. 2022 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Halíková Ludmila, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 4. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/004457 ze dne 18. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Ing. Lenka Pitnerová, korespondenční adresa Chropyně, byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 4. 2022
Zásilka č. j. 71/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Petr Žižlavský, korespondenční adresa Nesovice/, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 80/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Zuzana Kubešová, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 4. 2022
Zásilka č. j.  79/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022  ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Denisa Kopecká, korespondenční adresa Kraslice,  byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 3. 2022
Zásilka č. j. 9/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jan Dufek, korespondenční adresa Mladá Boleslav 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 21/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Ing. Alice Holubová, korespondenční adresa Nový Jičín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 37/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Dominik Maniš, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 32/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Eliška Koláříková, korespondenční adresa Prostějov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 86/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Artemiy Senchev, korespondenční adresa Praha 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 72/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Matěj Brož, korespondenční adresa Praha 6, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 3. 2022
Zásilka č. j. 43/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Adam Neužil, korespondenční adresa Strakonice 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 3. 2022
Zásilka č. j. 93/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Chvíla, korespondenční adresa Nivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 3. 2022
Zásilka č. j. 81/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Petr Kysučan, korespondenční adresa Bílovec 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 3. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/002765 ze dne 18. 2. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Kubíčková Michaela, korespondenční adresa Bludov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 3. 2022
Zásilka č. j. 24/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Justýna Jančová, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 68/SO/20902/2022/SLA ze dne 3. 3. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nikol Úlehlová, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 3. 2022.
Zásilka č.j. UTB/22/001770 ze dne 14. 2. 20222 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Ptáček Ladislav, korespondenční adresa Pardubice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 2. 2022
Zásilka č.j. UTB/21/019658 ze dne 21. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Lovinda Akunna Ukaegbu, korespondenční adresa Yenagoa, Nigeria byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 24. 2. 2022
Zásilka č. j. 49/SO/20902/2021/SLA ze dne 4. 2. 2022 ve věci: Rozhodnutí o poplatku Václav Moravčík, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 2. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/001407 ze dne 31. 1. 2022 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Matta Ashish, korespondenční adresa Praha 1 byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 2. 2022
Zásilka č.j. UTB/22/000534 ze dne 13. 1. 2022 ve věci: Výzva k vrácení průkazu studenta – Bláha Josef, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 2. 2022
Zásilka č.j. 1/SO/20902/2022/SYS ze dne 11. 1. 2022 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Fouma Tobiáš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 2. 2022
Zásilka č.j. 10/SO/20902/2022/SYS ze dne 11. 1. 2022 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Rokyta Martin, korespondenční adresa Jeseník, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 2. 2022
Zásilka č.j. 13/SO/20902/2022/SYS ze dne 11. 1. 2022 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Zaoralová Natálie, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2022

Zásilka č. j. 164/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Hana Slávová, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 28. 1. 2022

Zásilka č. j. 7/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Al Azavy Adam, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 33/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tobiáš Fouma, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 223/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Dlabal, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 224/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Adam Doležal, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 291/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Viktorie Špačková, korespondenční adresa Hodonín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 305/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Natálie Zaoralová, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 1. 2022

Zásilka č. j. 2/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Tereza Hloušková, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 256/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Zuzana Machová, korespondenční adresa Moravský Krumlov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 292/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Josef Teska, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 10/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Adam Bičiště, korespondenční adresa Tábor 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 27/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kristýna Dvorská, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 64/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Jarolímová, korespondenční adresa Brno 25, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 68/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Dominika Jiráčková, korespondenční adresa Troubsko, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 94/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Terezie Kristková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 115/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jakub Mach, korespondenční adresa Žďár nad Sázavou 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 140/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Ondruš, korespondenční adresa Praha 987, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 157/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michaela Přikrylová, korespondenční adresa Prostějov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 162/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Zuzana Roztočilová, korespondenční adresa Letovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 172/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kryštof Šenkeřík, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 178/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jean Taty, korespondenční adresa Sokolov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 188/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Mgr. Adam Utíkal, korespondenční adresa Cheb 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 206/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nina Zame, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 210/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Vojtěch Zbořil, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 124/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Adéla Mikinová, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 1. 2022

Zásilka č. j. 3/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Ing. Zuzana Mikušová, korespondenční adresa Opava 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 40/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Gryger, korespondenční adresa Uherské Hradiště 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 72/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jitka Kábelová, korespondenční adresa Havlíčkův Brod 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 77/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Alžběta Knížková, korespondenční adresa Hradec Králové 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 107/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lukáš Lakomý, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 119/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Ing. Tomáš Marušík, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 216/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Zuzana Bartošíková, korespondenční adresa Lysice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 221/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Adéla Danělišynová, korespondenční adresa Orlová 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 271/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Karolína Rapková, korespondenční adresa Bohumín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 272/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Rokyta, korespondenční adresa Jeseník 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 273/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Ladislav Rozenský, korespondenční adresa Opava 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 279/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michael Skočovský, korespondenční adresa Slušovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 295/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lucie Tomečková, korespondenční adresa Opava 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 302/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Natálie Zámečníková, korespondenční adresa Mikulov na Moravě, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 1. 2022
Zásilka č.j. 108/SO/20902/2021/SYS ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Halíková Ludmila, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 1. 2022
Zásilka č.j. 117/SO/20902/2021/SYS ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Touška Jakub, korespondenční adresa Zastávka u Brna, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 1. 2022
Zásilka č. j. 21/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Čmelík, korespondenční adresa Valašská Polanka, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 74/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Sebastian Klanica, korespondenční adresa Lešná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 147/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nikol Pecinová, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 1. 2022
Zásilka č. j. 116/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tomáš Malík, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 1. 2022
Zásilka č. j. 163/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jiří Schejbal, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 1. 2022
Zásilka č. j. 231/SO/20902/2021/SLA ze dne 21. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Veronika Hofbauerová, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2022
Zásilka č.j. 285847/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Raouf Hemin, korespondenční adresa Sulaimanyah (Irácká republika)), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2022
Zásilka č.j. 93/SO/20902/2021/SYS ze dne 8. 12. 2021 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Kulíšek Gabriel, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2022
Zásilka č.j. 94/SO/20902/2021/SYS ze dne 8. 12. 2021 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Kunčar David, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2022
Zásilka č.j. 101/SO/20902/2021/SYS ze dne 8. 12. 2021 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Varous Jakub, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 12. 2021
Zásilka č. j. 7/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o poplatku Chválek Miloš, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 12. 2021
Zásilka č. j. 25/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o poplatku Balcar David, korespondenční adresa Hradec Králové 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 12. 2021
Zásilka č. j. 33/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o poplatku Miklíková Tereza, korespondenční adresa Lipník nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 12. 2021
Zásilka č. j. 1/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o poplatku Atamanian Mariia, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 12. 2021
Zásilka č. j. 10/SO/20902/2021/SLA ze dne 2. 12. 2021 ve věci: Rozhodnutí o poplatku Klašková Simona, korespondenční adresa Modřice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 12. 2021
Zásilka č.j. 284700/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení Abdoul Karim Pascal Berthe, korespondenční adresa Abidjan (Pobřeží slonoviny), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2021
Zásilka č. j. 47/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Anna Vavrušová, korespondenční adresa Pustějov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2021
Zásilka č.j. 68/SO/20902/2021/SYS ze dne 21. 10. 2021 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Králíková Kateřina, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2021
Zásilka č.j. 285181/Z/PR/20902/2021/SYS a 285183/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Ivanov Semen, korespondenční adresa Cheboksary (Ruská Federace), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2021
Zásilka č.j. 76/SO/20902/2021/SYS ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Bláha Josef, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 11. 2021

Zásilka č. j. 14/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Karel Hoza, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 68/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jaroslav Polame, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 11. 2021
Zásilka č.j. 284600/Z/PR/20902/2021/SYS a 284598/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Ektova Marina, korespondenční adresa Kaliningrad (Ruská Federace), byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 11. 2021
Zásilka č.j. 54/SO/20902/2021/SYS ze dne 21. 10. 2021 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Hrochová Daniela, korespondenční adresa Zábřeh, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 11. 2021

Zásilka č. j. 5/SO/20902/2021/SLA ze dne 22. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Petra Kiss, korespondenční adresa Brno 35, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 13/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Hebelka, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 6/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Matěj Bělohoubek, korespondenční adresa Bučovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 9/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Marek Červík, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 1/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Radek Adam, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Zásilka č. j. 50/SO/20902/2021/SLA ze dne 25. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michal Zemek, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 11. 2021
Zásilka č.j. 52/SO/20902/2021/SYS ze dne 21. 10. 2021 ve věci: Zrušení rozhodnutí – Dlouhý David, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 11. 2021
zásilka č. j. 17/SO/20902/2021/SLA ze dne 12. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia, korespondenční adresa Buchlovice byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2021
zásilka č. j. 03/SO/20902/2021/SLA ze dne 29. 9. 2021 ve věci studia studenta Bc. Karel Kopřiva , korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/020715 ze dne 4. 10. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Bunganič Pavel, korespondenční adresa Most byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 10. 2021
Zásilka č.j. 286508/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Monarová Kristýna, korespondenční adresa Brušperk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2021
Zásilka č.j. 286011/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Lambor Ivona, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2021
Zásilka č.j. 286606/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Macela Marek, korespondenční adresa Borek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 10. 2021
Zásilka č.j. 286161/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Ház Jakub, korespondenční adresa Osek nad Bečvou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2021
Zásilka č.j. 285461/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kmail Hosam, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2021
Zásilka č.j. 285983/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Milfaitová Ester, korespondenční adresa Chrudim, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2021
Zásilka č.j. 286197/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Olivík Miroslav, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2021
Zásilka č.j. 286183/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Pavelka Marek, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2021
Zásilka č.j. 286082/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Večeřová Justýna, korespondenční adresa Březová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/018384 ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Svobodová Dominika, korespondenční adresa Trnava, SR byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/019645 ze dne 20. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Pospěch David, korespondenční adresa Břest byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 10. 2021
Zásilka č.j. 280038/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Makhnitskiy Alexey, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2021
Zásilka č.j. 276687/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Bilinová Šárka, korespondenční adresa Sedlčany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/018383 ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Paličková Marcela, korespondenční adresa Kroměříž byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 10. 2021
Zásilka č.j. UTB/21/018382 ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Křenková Barbora, korespondenční adresa Vsetín byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčkové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 10. 2021
Zásilka č.j. 285178/86/PR/20902/2021/SYS ze dne 1. 9. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zicháčková Lucie, korespondenční adresa Fryšták byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 9. 2021
Zásilka č.j. 284536/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 10. 9. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Elouachem Mohamed Sadok, korespondenční adresa Lotyšská republika byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 29. 9. 2021
Zásilka č.j. 284550/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 22. 9. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Janoštík Jiří, korespondenční adresa Domažlice byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 9. 2021
Zásilka č.j. 285799/86/PR/20902/2021/SYS ze dne 1. 9. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hofbauerová Veronika, korespondenční adresa Slovenská republika byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 9. 2021
Zásilka č. j. 205/SO/20902/2021/SLA ze dne 6. 8. 2021 ve věci poplatku za studium studenta Jiří Machynka , korespondenční adresa Uherské Hradiště 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 8. 2021
Zásilka č. j. 202/SO/20902/2021/SLA ze dne 6. 8. 2021 ve věci poplatku za studium studenta Petra Fialová , korespondenční adresa Slaný 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 8. 2021
Zásilka č.j. 278126/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zigun Liliia, korespondenční adresa Ruská federace byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 8. 2021
Zásilka č.j. 279430/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Sukhanov Aleksei, korespondenční adresa Ruská federace byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 8. 2021
Zásilka č.j. 279466/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zubova Anna, korespondenční adresa Ruská federace byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 8. 2021
Zásilka č.j. 282763/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kolomiets Dmytro, korespondenční adresa Ukrajina byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 8. 2021
Zásilka č.j. 274476/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Lipatova Anastasiia, korespondenční adresa Ukrajina byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2021
Zásilka č.j. 280963/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bulyukhina Alissa, korespondenční adresa Brno byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 7. 2021
Zásilka č.j. 279434/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Obozhenyuk Gleb, korespondenční adresa Brno byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2021
Zásilka č.j. 277232/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Averieva Daria, korespondenční adresa Olomouc byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2021
Zásilka č.j. 281494/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Iliasova Aliza, korespondenční adresa Praha byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2021
Zásilka č.j. 281326/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Daniiarov Zhantai, korespondenční adresa Praha byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 7. 2021
Zásilka č.j. 283822/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 30. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kolomazníková Šárka, korespondenční adresa Brno byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2021
Zásilka č.j. 277230/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Tupygina Anastasiia, korespondenční adresa Ústí nad Labem byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2021
Zásilka č.j. 280901/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Korniienko Mykola, korespondenční adresa Ústí nad Labem byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2021
Zásilka č.j. 279628/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Nurbolat Aida, korespondenční adresa Praha byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2021
Zásilka č.j. 280750/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hliavitskaya Hanna, korespondenční adresa Praha byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2021
Zásilka č.j. 282330/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dobronetskii Oleg, korespondenční adresa Praha byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 7. 2021
Zásilka č.j. 277825/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 24. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Ulianova Valeriia, korespondenční adresa Praha byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 7. 2021
Zásilka č.j. 275053/Z/PR/20902/2021/SYS ze dne 16. 4. 2021 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Sellak Zakaria, korespondenční adresa Marocké království, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 7. 2021
Zásilka č.j. 285331/21/PR/20902/2021/SYS ze dne 30. 6. 2021 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kniezková Kateřina, korespondenční adresa Karviná byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

 

Fakulty a součásti

Zavřít