UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 1. 2019
Zásilka č. j. 829/SO/20902/2019/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Kateřina Hrušťáková, korespondenční adresa Hluk, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 1. 2019
Zásilka č. j. 411/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Bc. Kristián Hruban, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2019
Zásilka č. j. 29/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Filip Garšič, korespondenční adresa Praha 58, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 1. 2019
Zásilka č. j. 138/SO/20902/2019/SLA ze dne 7. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nikola Vosátková, korespondenční adresa Ostrava 3, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 1. 2019
Zásilka č. j. 843/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Jana Prudičová, DiS., korespondenční adresa Polička, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2019
Zásilka č. j. 823/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Michal Hemzal, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 1. 2019
Zásilka č. j. 815/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Martina Dvořáková, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 811/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Klára Bartková, korespondenční adresa Frýdek-Místek 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 833/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Zdeňka Krausová, korespondenční adresa Troubky nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 846/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Milan Slovák, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2019
Zásilka č. j. 847/SO/20902/2018/SLA ze dne 13. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Radek Adam Strauch, korespondenční adresa Krnov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000632-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Dufek Jan, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000634-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Hanzlová Pavlína, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000637-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Jakešová Gabriela, korespondenční adresa Soběchleby, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000638-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Jasenský Antonín, korespondenční adresa Hošťálková u Vsetína, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000640-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Jungerová Veronika, korespondenční adresa Nový Bor, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019
Zásilka č.j. FT-2018-000642-SLA ze dne 30. 11. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci ubytovacího stipendia – Krpata Filip, korespondenční adresa Kostelec nad Orlicí, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č. j. 411/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tereza Běhounková, korespondenční adresa Jindřichův Hradec 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č. j. 502/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Filip Vlček, korespondenční adresa Zbýšov v Čechách, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 333/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Pavelková Erika, korespondenční adresa Frýdlant v Čechách, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 334/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Petrák Tomáš, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 268/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 269/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Cigánek Michael, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 291/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Macová Zuzana, korespondenční adresa Tlumačov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 23. 11. 2018
Zásilka č.j. 293/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Mahdalová Kristýna, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 279/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Juříček Jan, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 307/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Šarközi Ondřej, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 319/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Dočkla Jiří, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 325/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Kohutka Jiří, korespondenční adresa Roudnice nad Labem, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 279/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Koupelka Michal, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 331/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Navrátilová Lenka, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č.j. 341/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Zvonek Martin, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č. j. 434/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Daniel Hanuš, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č. j. 471/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia David Ovčiarik, korespondenční adresa Uničov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 11. 2018
Zásilka č. j. 504/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Tomáš Zbořil, korespondenční adresa Praha 114, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 426/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Erik Figar, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 438/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Natálie Hillerová, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 486/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kristýna Sagánková, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 488/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Klára Silonová, korespondenční adresa Brumov-Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 11. 2018
Zásilka č. j. 498/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Lucie Urbanová, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 11. 2018
Zásilka č.j. 249336/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mujinga Kulosa Moise, korespondenční adresa Malajsie, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2018
Zásilka č.j. 249244/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kohoutková Lucie, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 11. 2018
Zásilka č.j. 249048/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kučová Veronika, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 11. 2018
Zásilka č. j. 420/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Čechmánková Kateřina, korespondenční adresa Praha 52, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248325/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Strnka David, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248486/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Balcárková Lenka, korespondenční adresa Babice u Uh. Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 249323/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Čermák Daniel, korespondenční adresa Hanušovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 247962/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Hanusková Denisa, korespondenční adresa Žehuň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248982/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Horáková Markéta, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248609/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kopalová Kateřina, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248882/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Krňanská Alžběta, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248800/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mikulová Tereza, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248846/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Novykova Yuliia, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 249284/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Obšil Daniel, korespondenční adresa Vikýřovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 247881/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Olšina Tomáš, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248826/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Prokopcová Ester, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 249230/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Tokarieva Nadiia, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248779/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Tolmachova Anhelina, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248051/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Vlk Stanislav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 11. 2018
Zásilka č.j. 248628/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Župková Gabriela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 10. 2018
Zásilka č. j. 524/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Švandová Monika, korespondenční adresa Tachov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2018
Zásilka č. j. 531/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Libor Štreit , korespondenční adresa Krhová, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2018
Zásilka č. j. 519/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Vít Guiglielmo Mišurec , korespondenční adresa Praha 7, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 10. 2018
Zásilka č. j. 523/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium Jakub Šuster , korespondenční adresa Krhov 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 10. 2018
Zásilka č.j. 249222/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 15. 10. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Jánošík Jiří, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2018
zásilka č. j. 383/SO/20902/T17062/2018/SLA ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Jitka Huvarová , korespondenční adresa Domanín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2018
zásilka č. j. 390/SO/20902/2018/SLA ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Michaela Kubáňová , korespondenční adresa Praha 99, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15. 10. 2018
Zásilka č.j. 214/SO/20902/2018/SYS ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Uznané doby rodičovství – Hradečná Marie, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 10. 2018.
zásilka č. j. 380/SO/20902/T17811/2018/SLA ze dne 18. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Nikola Horká , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 10. 2018
Zásilka č.j. 248328/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Nguyen Thanh Hoang, korespondenční adresa Vietnamská socialistická republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2018
Zásilka č.j. 248280/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Benda Daniel, korespondenční adresa Medlov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2018
Zásilka č.j. 248825/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kudělka Václav, korespondenční adresa Nový Jičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 10. 2018
Zásilka č.j. 247431/Z/PR/20902/2018/SYS a 247425/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 12. 9. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Russkykh Kostyantyn, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 10. 2018
Zásilka č.j. 243226/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 6. 9. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Březíková Petra, korespondenční adresa Hvozdná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 1. 10. 2018
Zásilka č.j. 248352/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 6. 9. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Lelková Markéta, korespondenční adresa Nový Bydžov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 9. 2018
Zásilka č. j. 357/SO/20902/2017/SLA ze dne 29. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Kateřina Hrušťáková , korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 9. 2018
Zásilka č. j. 338/20903/2018/VOJ ze dne 27. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Ing. Lukáš Hrůzek, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčková, Vavrečkova 275, budova U1, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 21. 8. 2018
Zásilka č. j. 258/20903/2018/VOJ ze dne 2. 8. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Ing. Petra Němečková, korespondenční adresa Brno – Židenice, byla uložena na Oddělení pro VaV Fakulty technologické u Ing. Vojáčková, Vavrečkova 275, budova U1, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 8. 2018
Zásilka č.j. 183/SO/20902/2018/SYS ze dne 18. 7. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 8. 2018
Zásilka č.j. 184/SO/20902/2018/SYS ze dne 18. 7. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Pražan Petr, korespondenční adresa Nivnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 7. 2018
Zásilka č.j. 241071/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kazlouskaya Anastasya, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 7. 2018
Zásilka č.j. 246634/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Aksenova Anastasia, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 30. 7. 2018
Zásilka č.j. 240875/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Apsalikova Zarina, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 7. 2018
Zásilka č.j. 245352/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Pálová Klára, korespondenční adresa Urbanov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 7. 2018
Zásilka č.j. 240192/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Zvonková Magdaléna, korespondenční adresa Vsetín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č. j. 324/SO/20902/2017/SLA ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia Martin Klos , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 243418/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kubíčková Michaela, korespondenční adresa Olšany u Šumperka, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 241950/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kouřilová Veronika, korespondenční adresa Velké Opatovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 246850/Z/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Černochová Michaela, korespondenční adresa Valašské Meziříčí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 7. 2018
Zásilka č.j. 243441/2/PR/20902/2018/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Piechowiczová Markéta, korespondenční adresa Bohumín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 19. 7. 2018
Zásilka č.j. 245363/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Fraj Oussama, korespondenční adresa Tinuská republika, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka č. j. 309/SO/20902/2018/SLA ze dne 15. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku. Martin Klos , korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka č.j. 244578/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Opršal Vojtěch, korespondenční adresa Loučná nad Desnou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 7. 2018
Zásilka č.j. 244641/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Kambová Karolína, korespondenční adresa Borovany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č. j. 076/SO/20902/2018/Hal ze dne 20 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Bc. Tomáš Chlachula , korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 245097/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Šenk Michal, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 240019/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Bednářová Lucie, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 243865/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koválová Ladislava, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 245755/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Hunák Matěj, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 241494/2/PR/20902/2017/SYS ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Neišl Vít, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 11. 7. 2018
Zásilka č.j. 159/SO/20902/2018/SYS ze dne 13. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Klofáč Pavel, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 7. 2018

Zásilka č.j. 246718/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 3. 7. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Cholastová Marcela, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 7. 2018

Zásilka č.j. 240708/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Trab Ayoub, korespondenční adresa Kotekli, Turkmenistán, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 26. 6. 2018
Zásilka č.j. 245329/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Strouhová Pavla, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 151/SO/20902/2018/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 150/SO/20902/2018/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Výzva k uhrazení dlužné částky – Plhák Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 241508/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Beranová Natálie, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 240882/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Okonkwo Nnamdi, korespondenční adresa Fryšták, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 244442/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Flajžíková Markéta, korespondenční adresa Hodonín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 243409/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Zukal Stanislav, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 25. 6. 2018
Zásilka č.j. 244824/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Žáková Kristýna, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 6. 2018
Zásilka č.j. 241950/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 25. 5. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Kouřilová Veronika, korespondenční adresa Velké Opatovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 18. 6. 2018
Zásilka č.j. 243137/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 25. 5. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Dreslerová Daniela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 7. 6. 2018
Zásilka č.j. 240030/Z/PR/20902/2017/SYS ze dne 29. 5. 2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Zoubek Petr, korespondenční adresa Hlinsko, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 6. 2018.
Zásilka č.j. 128/SO/20902/2018/SYS ze dne 7. 5. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořáková Martina, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2018
Zásilka č.j. 246718/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 25. 5. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Cholastová Marcela, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2018
Zásilka č.j. 125/SO/20902/2018/SYS ze dne 7. 5. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Šimáková Kristýna, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 6. 2018
Zásilka č.j. 141/SO/20902/2018/SYS ze dne 7. 5. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2018
Zásilka č.j. 240708/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Trab Ayoub, korespondenční adresa Kotekli, Turkmenistán, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 5. 2018.
Zásilka č.j. 98/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 5. 2018
Zásilka č.j. 240167/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Vyoral Jiří, korespondenční adresa Bílovice u Uherského Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 243914/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Šišmišová Pavla, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 241508/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Beranová Natálie, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 241111/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Holec Martin, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 245329/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Strouhová Pavla, korespondenční adresa České Budějovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018
Zásilka č.j. 241509/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Petrů Kristýna, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilek dne 3. 5. 2018
Zásilky č.j. 243436/V/PR/20902/2018/SYS, 243437/V/PR/20902/2018/SYS, 243438/V/PR/20902/2018/SYS, 243439/V/PR/20902/2018/SYS a 243440/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Cendelínová Dominika, korespondenční adresa Nesovice, byly uloženy na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 5. 2018.
Zásilka č.j. 118/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Škrabalová Martina, korespondenční adresa Chudobín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 5. 2018.
Zásilka č.j. 104/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Ligocki Leon, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 4. 2018
Zásilka č.j. 244705/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koreňovský Jakub, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 4. 2018
Zásilka č.j. 245535/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dostál Dominik, korespondenční adresa Jablůnka nad Bečvou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilek dne 27. 4. 2018
Zásilky č.j. 241863/1/PR/20902/2017/SYS a 241864/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Dehtiarová Diana, korespondenční adresa Brno, byly uloženy na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 27. 4. 2018
Zásilka č.j. 243865/1/PR/20902/2017/SYS ze dne 5. 4. 2018 ve věci: Sdělení o výsledku přijímacího řízení – Koválová Ladislava, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 4. 2018
Zásilka č.j. 91/SO/20902/2018/SYS ze dne 20. 3. 2018 ve věci: Přerušení studia – Vysloužilová Helena, korespondenční adresa Česká Třebová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 16. 4. 2018
Zásilka č.j. 240030/V/PR/20902/2018/SYS ze dne 10. 4. 2018 ve věci: Výzva k odstranění nedostatků přihlášky ke studiu – Zoubek Petr, korespondenční adresa Hlinsko v Čechách, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 13. 4. 2018.
Zásilka č.j. 106/SO/20902/2018/SYS ze dne 9. 4. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Plhák Jan, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 15.3.2018
Zásilka č.j. 040/SO/20902/2018/Hal ze dne 5. 2 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyjímce z obecných pravidel pro sestavování studijního plánu – Bc. Kristýna Bradáč, korespondenční adresa Malenovice byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 3. 2018
zásilka č. j. 10/SO/20902/2018/SLA ze dne 3. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí ve věci uznání předmětů. Stefaniia Plakhotina, korespondenční adresa Brno 16, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 3. 2018
zásilka č. j. 112/SO/20902/2018/SLA ze dne 31. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci poplatku za studium. Martin Klos , korespondenční adresa Kopřivnice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 3. 2018.
Zásilka č.j. 58/SO/20902/2018/SYS ze dne 31. 1. 2018 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Lukaszczyková Karla, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2.3.2018
Zásilka č.j. 039/SO/20902/2018/Hal ze dne 1. 2 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměřeném poplatku za studium – Bc. Natália Pšenková, korespondenční adresa Zlín byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 2. 2018
Zásilka č. j. 16/SO/20902/2017/SLA ze dne 31. 10. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Kateřina Hrušťáková , korespondenční adresa Osvětimany, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 20. 2. 2018
Zásilka č.j. 49/SO/20902/2018/SYS ze dne 25. 1. 2018 ve věci: Přerušení studia – Dohnalová Marcela, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 2. 2018
zásilka č. j. 42/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Dominik Krisztof , korespondenční adresa Kralupy nad Vltavou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 9. 2. 2018
zásilka č. j. 63/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Anastassiya Yarema , korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 31/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jan Kocháň , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 12/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Tereza Vajdíková , korespondenční adresa Mikulov na Moravě, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 51/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jan Garlík , korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 6. 2. 2018
Zásilka č. j. 41/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Petra Chromková , korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 2. 2018
Zásilka č. j. 6/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia. Jakub Chrástek , korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2018
Zásilka č.j. 9/SO/20902/2018/SYS ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 31. 1. 2018
Zásilka č.j. 15/SO/20902/2018/SYS ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí ve věci studia – Janovský Tomáš, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 22. 1. 2018
Zásilka č. j. 39/SO/20902/2018/SLA ze dne 5. 1. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia Michael Hlaváč, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 10. 1. 2018
Zásilka č. j. 17547/SLA/20902/13 ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí nepřiznání ubytovacího. Bc. Mešťánek Matej , korespondenční adresa Slovenská pošta Trnava, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 8. 1. 2018
Zásilka č. j. 17965/SLA/20902/11 ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí nepřiznání ubytovacího. Jedlička Miloš, korespondenční adresa Smidary, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 3. 1. 2018
Zásilka č.j. 174/SO/20902/2017/Hal ze dne 4. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Bc. Horák Jan, korespondenční adresa Rychnov nad Kněžnou, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Halaškové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 434/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořáková Martina, korespondenční adresa Kelčice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 463/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Horák Václav, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 431/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Blažek Miloš, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 435/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Dvořanová Světlana, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 458/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Strauch Radek Adam, korespondenční adresa Krnov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018.
Zásilka č.j. 464/SO/20902/2017/SYS ze dne 30. 11. 2017 ve věci: Vyměření poplatku za studium – Kubíčková Kamila, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 275, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2018
Zásilka č.j. 161/SO/20902/2017/SYS ze dne 1. 6. 2017 ve věci: Uznání části studia – Bartková Klára, korespondenční adresa Frýdek-Místek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 762 72 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 14. 12. 2017
Zásilka č. j. 370/SO/20902/2017/SL/T16599 ze dne 6. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí přiznání mimořádného stipendia (letní stáž), Bc. Ingrida Berkyová, korespondenční adresa Púchov, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Mgr. Sládkové, Vavrečkova 5669, budova U15, 760 01 Zlín.

 

Zavřít

Fakulty a součásti