UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Směrnice děkana

Rok 2019

SD/06/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce
Příloha č.1 – Přihláška ke studiu na vysoké škole
Příloha č.2 – Seznam studijních programů a oborů, příp. specializací

SD/05/2019
Garanti studijních programů, specializací a předmětů v bakalářských a navazujících magisterských programech

SD/04/2019
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/03/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/02/2019
Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty technologické UTB ve Zlíně

SD/01/2019
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rok 2018

SD/14/2018
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/13/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/12/2018
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/11/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/10/2018
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

SD/09/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020

SD/08/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/07/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/06/2018
Jednací řád Rady studijního programu na Fakultě technologické

SD/05/2018
Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole

SD/04/2018
Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky

SD/03/2018 (nahrazuje SD/06/2016 ze dne 21. 11. 2016)
Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro obor Nástroje a procesy

SD/02/2018 (nahrazuje SD/11/2017 ze dne 2. 10. 2017)
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

SD/01/2018
Amendment to Dean’s Directive SD/08/2017 “Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure in the Academic Year 2018/2019 for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language”

Rok 2017

SD/11/2017
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

SD/10/2017
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/09/2017
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/08/2017
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure in the Academic Year 2018/2019 for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

SD/06/2017
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/05/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/04/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/02/2017
Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty technolgoické UTB ve Zlíně

SD/01/2017
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure in the Academic Year 2017/2018 for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

Rok 2016

SD/06/2016
Rámcová kritéria uplatňovaná  při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro obor Nástroje a procesy

SD/05/2016
Pravidla a podmínky veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/04/2016
Pravidla a podmínky veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2016
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language for the Academic Year 2017/2018

SD/02/2016
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2017/2018

SD/01/2016 (nahrazuje SD/14/2013 ze dne 16. 12. 2013)
Vnitřní norma Fakulty technologické doplňující Studijní a zkušební řád UTB

Rok 2015

SD/09/2015
Směrnice k  přijímacímu řízení na žádost uchazeče:pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

SD/08/2015
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for the 2016/2017 Academic Year:For the accredited follow-up Master’s programme in Chemistry and Materials Technology, degree course in Polymer Engineering, taught in English, full-time mode of study

SD/07/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/06/2015
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language for the Academic Year 2016/2017

SD/05/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017

SD/04/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: pro akreditované navazující magisterské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

SD/02/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

SD/01/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

Zavřít

Fakulty a součásti