Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Směrnice děkana

Rok 2021

SD/06/2021
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/05/2021
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/04/2021
Jednací řád Rady studijního programu Fakulty technologické UTB ve Zlíně

SD/03/2021
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022

SD/02/2021
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

SD/01/2021
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

Rok 2020

SD/12/2020
Jednací řád Oborové rady v doktorském studiu Fakulty technologické UTB ve Zlíně

SD/11/2020
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/10/2020
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/09/2020
Směrnice děkana doplňující směrnici rektora „Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení a kontrola původnosti“ na FT

SD/08/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/07/2020
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/05/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/04/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2020
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/02/2020
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/01/2020
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Rok 2019

SD/09/2019
Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně

SD/05/2019
Garanti studijních programů, specializací a předmětů v bakalářských a navazujících magisterských programech

Rok 2018

SD/04/2018
Jednací řád zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky

SD/03/2018 (nahrazuje SD/06/2016 ze dne 21. 11. 2016)
Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro obor Nástroje a procesy

Fakulty a součásti

Zavřít