Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkana

Archiv 2016

Rok 2016

SD/06/2016
Rámcová kritéria uplatňovaná  při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě technologické UTB ve Zlíně pro obor Nástroje a procesy

SD/05/2016
Pravidla a podmínky veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/04/2016
Pravidla a podmínky veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2016
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language for the Academic Year 2017/2018

SD/02/2016
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2017/2018

SD/01/2016  (nahrazuje SD/14/2013 ze dne 16. 12. 2013)
Vnitřní norma Fakulty technologické doplňující Studijní a zkušební řád UTB

Fakulty a součásti

Zavřít