Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkana

Archiv 2017

Rok 2017

SD/11/2017
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

SD/10/2017
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/09/2017
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/08/2017
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure in the Academic Year 2018/2019 for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

SD/06/2017
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/05/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/04/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2017
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/02/2017
Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty technolgoické UTB ve Zlíně

SD/01/2017
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure in the Academic Year 2017/2018 for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

Fakulty a součásti

Zavřít