Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Oborové komise

Oborová komise je poradním orgánem příslušné Oborové rady. Členové Oborové komise jsou významní odborníci v oboru či oboru příbuzném k danému doktorskému studijnímu programu. Je to tedy více méně seznam lidí, ze kterých školitel vybírá konkrétní zkušební komisi.

Se členy oborové komise se jako doktorandi setkáte až při státní doktorské zkoušce či obhajobě disertační práce, kde budou tito lidé figurovat i jako členové vaší hodnotící komise. Některý ze členů oborové komise také může být hodnotitelem vaší disertační práce před jejím odevzdáním k obhajobě.

Jednací řád oborové komise FT


Každý studijní obor či program má svou vlastní oborovou komisi

Na koho se tedy můžete těšit u státnic, nebo při obhajobě disertačky?

Fakulty a součásti

Zavřít