Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborové komise

Oborová komise Technologie makromolekulárních látek

Oborová komise doktorského studijního programu:
Chemie a technologie materiálů (P 2808), oboru Technologie makromolekulárních látek
(2808V006).

Interní členové

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

TEL:+420 576 031 709 E-mail: saha@utb.cz Kancelář:U17/A409, U13/416 - tel: +420 576 032 334, U11/406 - tel: +420 576 038 040

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

profesor TEL:+420 576 031 320 E-mail: mzatloukal@utb.cz Kancelář:U1/328

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: cermak@utb.cz Kancelář:U1/312

prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

TEL:+420 576 031 350 E-mail: slobodian@utb.cz Kancelář:U17/A322

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

TEL:+420 576 032 222, +420 576 038 013 Mobil:+420 734 262 658 E-mail: sedlarik@utb.cz Kancelář:U13/419, U17/A412

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

TEL:+420 576 038 049 E-mail: kuritka@utb.cz Kancelář:U17/A418

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 031 222 Mobil:+420 734 872 707 E-mail: vilcakova@utb.cz Kancelář:U1/442, U17/A417 - tel: +420 576 038 113

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

TEL:+420 576 031 229 Mobil:+420 724 434 581 E-mail: sedlacek@utb.cz Kancelář:U15/337, U17/A416 - tel: +420 576 038 012

prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

TEL:+420 576 031 335 E-mail: svoboda@utb.cz Kancelář:U15/332

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 230 E-mail: mokrejs@utb.cz Kancelář:U15/339

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 110 Mobil:+420 733 690 668 E-mail: mracek@utb.cz Kancelář:U15/431

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 031 208 Mobil:+420 739 003 706 E-mail: mkoutny@utb.cz Kancelář:U11/306

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

docent TEL:+420 576 031 221 E-mail: ruzickaj@utb.cz Kancelář:U11/306, U1/511 - tel: +420 576 031 511

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

TEL:+420 576 031 215 Mobil:+420 608 616 048 E-mail: lehocky@utb.cz Kancelář:U11/330

doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

TEL:+420 576 031 232 E-mail: vkasparkova@utb.cz Kancelář:U11/330

doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.

TEL:+420 576 031 103 E-mail: rvicha@utb.cz Kancelář:U15/424, U15/409 - tel: +420 576 031 433

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

akademický pracovník - docent TEL:+420 576 031 107 E-mail: kafka@utb.cz Kancelář:U15/410, U15/423 - tel: +420 576 031 115

doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.

docent TEL:+420 576 038 027 Mobil:+420 576 038 027 E-mail: msedlacik@utb.cz Kancelář:U17/A314, U11/ - tel: +420 576 038 128

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 035 166 Mobil:+420 606 777 288 E-mail: hausnerova@utb.cz Kancelář:U15/329

Externí členové

prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

VŠCHT PRAHA, Fakulta chemické technologie

prof. Ing. Jan Roda, CSc.

VŠCHT PRAHA, Fakulta chemické technologie

doc.Ing. Jan Merna, Ph.D.

VŠCHT PRAHA, Fakulta chemické technologie

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

VUT v Brně, Fakulta chemická

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Slovenská adadémia vied, Ústav polymérov

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

Slovenská adadémia vied, Ústav polymérov

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

Slovenská adadémia vied, Ústav polymérov

prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

prof. Ing. Pavol Alexy, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc.

AV ČR, v.v.i., Ústav makromolekulární chemie

doc. RNDr. Miroslav Šlouf Ph.D.

AV ČR, v.v.i., Ústav makromolekulární chemie

Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

AV ČR, v.v.i., Ústav makromolekulární chemie

doc. Ing. Martin Obadal, Ph.D.

Borealis Polyolefine GmbH

doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek

5M, s.r.o.

doc. Petr Filip, CSc.

Akademie věd České republiky, v.v.i., Ústav pro hydrodynamiku

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, FEng.

Techniská univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Fakulty a součásti

Zavřít