Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
profesorka

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

Ústav výrobního inženýrství
E-mail: hausnerova@utb.cz Mobil: +420 606 777 288 TEL: +420 576 035 166 Kancelář:
U15/329

Životopis

Vzdělání

2012 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních materiálů, profesorka

2004: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, docentka

1994-1998: VUT Brno, Fakulta technologická, doktorské studium

1989-1994: VUT Brno, Fakulta technologická, Ing.

 

Stáže a studijní pobyty

2005-2016: Univerzita Salerno,Salerno, Itálie, (3týdny/rok)

2003-2006: Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko (2týdny/rok)

1995-1996: Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko (10 měsíců)

1994: Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, Praha (1 měsíc)

Průběh zaměstnání

2012 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství, ředitelka ústavu

2009-2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, prorektorka pro mezinárodní vztahy, prorektorka pro výzkum a vývoj

2006-2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, proděkanka pro doktorské studium a mezinárodní vztahy

2004-2006: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, zástupkyně ředitele

od roku 1999: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, výzkumný asistent

od roku 1997: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, docentka

 

Členství v organizacích

The Polymer Processing Society – od 1996, e-Directory Manager (1999–2001)

The Society of Rheology – od 1998

Society of Plastics Engineers – od 2001

European Powder Metallurgy Association – od 2007

The American Powder Metallurgy Institute, 2009-2011

Členství v orgánech

člen hodnoticích panelů Úřadu vlády České republiky, sekce Technické vědy

členka hodnoticí komise „Werner von Siemens Excellence Award“ (2006-2012)

členka hodnoticí komise „Ceny za chemii Rhodia“ (2006-2013)

členka vědecké rady Fakulty technologické UTB ve Zlíně (od 2006)

členka vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (od 2012)

členka ediční rady (od r. 2005-2011), hostující editorka (2006) časopisu „International Journal of Polymer Analysis and Characterization“

organizátorka mezinárodní konference „Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting”, Zlín 2000

organizátorka a technická předsedkyně prezentační konference „Inženýrství polymerů”, Zlín 2004

organizátorka a technická předsedkyně semináře pro vědecko-výzkumnou praxi „Utilization of Ultraviolet and Electron Radiations in Plastic Processing”, Zlín 2004

organizátorka a předsedkyně konference „Studentské vědecké odborné činnosti“ na FT UTB ve Zlíně (2006-2009)

členka vědeckého výboru „Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting“, Gothenburg 2007

předsedkyně „Polymer Processing Society Europe/Africa Regional Meeting“ (sekce „Structure and Property Development during Processing“), Gothenburg 2007

předsedkyně mezinárodní výběrové komise „Poster Award of the 24th Annual Meeting of the Polymer Processing Society“, Salerno 2008

předsedkyně „PMA 2009 Polymers for Automotive”, Bratislava 2009

předsedkyně „Europe/Africa Regional PPS Meeting“ (sekce „Injection Moulding“), Larnaca 2009

členka International Advisory Board of 5th Bratislava Young Polymer Scientists workshop BYPoS (Bratislava, Slovenská republika, 2014)

Fakulty a součásti

Zavřít