Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Předměty

Seznam předmětů doktorských studijních oborů najdete na jednotlivých odkazech:

Předměty programu Technologie makromolekulárních látek

Předměty oboru Technologie potravin

Předměty programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Předměty oboru Nástroje a procesy

Předměty programu Procesní inženýrství

Jak to obecně chodí?

Předměty doktorského studijního programu jsou odborné předměty a cizí jazyk. Doktorand skládá alespoň 3 zkoušky z odborných předmětů vázaných k tématu disertační práce a zkoušku z cizího jazyka.

Při sestavování individuálního studijního plánu doktoranda si student volí minimálně čtyři předměty. Tři z nich musí být ze seznamu povinně volitelných. Seznamy předmětů jsou stanoveny příslušnou oborovou radou.

Pokud při sestavování individuálního studijního plánu studenta doktorského studia jeho školitel shledá, že seznam předmětů neobsahuje takový předmět, který by měl student v rámci odbornosti dle svého tématu disertační práce nezbytně absolvovat, školitel navrhne oborové radě příslušného oboru doktorského studia doplnění tohoto volitelného předmětu do seznamu.

Minimálně tak budete mít 7 předmětů, z toho 2 předměty povinné a 3 předměty povinně volitelné. Nad rámec povinných předmětů je v každém ročníku součástí studia i povinná Vědecká práce a Disertační projekt.
Měli byste absolvovat všechny stanovené zkoušky z předmětů do poloviny studia.

 

Fakulty a součásti

Zavřít