Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Předměty

Při studiu doktorátu nedostáváte daný rozvrh tak, jak jste zvyklí z magisterského. Ačkoliv budete velkou část studia trávit u výzkumu své disertační práce, zkouškám a klasickým předmětům se nevyhnete. Obecné požadavky jsou stejné u všech oborů s výjimkou double degree Procesního inženýrství.

Jaké podmínky musíte splnit?

Pro ukončení studia musíte složit alespoň 3 zkoušky z odborných povinně volitelných předmětů, které tematicky souvisí s vaší disertací. K nim pak ještě musíte zmáknout jednu zkoušku z cizího jazyka. Seznamy předmětů jsou stanoveny příslušnou oborovou radou a pro jednotlivé programy je najdete na těchto odkazech:

Předměty: Technologie makromolekulárních látek

Předměty: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Předměty: Chemie, technologie a analýza potravin

Předměty: Technologie potravin

Předměty: Nástroje a procesy

Může se stát, že váš školitel shledá, že se v nabídce předmětů nevyskytuje takový, který byste v rámci odbornosti tématu své disertační práce měli absolvovat. V takovém případě může navrhnout oborové radě příslušného programu, aby tento volitelný předmět byl doplněn do seznamu.


Jak je to u Procesního inženýrství?

Požadavky u double degree programu Procesního inženýrství jsou trochu specifické, jelikož studium počítá s aktivní účastí na dvou institucích (kromě UTB i Slovenská technická univerzita v Bratislave). Splnit musíte minimálně 7 předmětů, z toho 2 povinné a 3 povinně volitelné. Nad rámec povinných předmětů je v každém ročníku součástí studia i povinná Vědecká práce a Disertační projekt. Všechny stanovené zkoušky byste měli absolvovat do poloviny studia.

Předměty: Procesní inženýrství

Fakulty a součásti

Zavřít