Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Naše obory

Samozřejmě, že na FT UTB můžete studovat ve všech typech a formách studia, které vysokoškolský systém nabízí.

Celkem nabízíme 3 programy, které pod svými křídly nesou:

Nebojte, víme, že pro ty, kdo vysokoškolskou hantýrku neovládají, je to trochu moc informací a pojmů najednou. Proto jsme se pokusili zpracovat přehledný soupis vašich studijních možností, které najdete v jednotlivých záložkách podle toho jaký typ studia vás zrovna zajímá:

Bakalářské obory  Magisterské obory  Doktorské obory 

Fakulty a součásti

Zavřít