Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
profesor

prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.

Centrum polymerních materiálů
E-mail: mzatloukal@utb.cz TEL: +420 576 031 320 Kancelář:
U1/328

Profesní zaměření a oblast vědeckého zájmu:

Obecná a aplikovaná reologie makromolekulárních látek, modelování toku polymerních tavenin, nestabilní toky, zpracovatelství polymerů


Výuka

Konzultační hodiny

-

Životopis

Vzdělání

 • 1988 – 1992 studium na SPŠ chemické ve Zlíně (Obor: Chemická technologie polymerů)
 • 1992 – 1997 inženýrské studium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně (Obor: Technologie kůže, plastů a pryže)
 • 1997 obhajoba diplomové práce na téma "Behavior of Constitutive Equations for Polymer Melts in Different Flow Situations", získání titulu Ing.
 • 1997 – 2000 doktorské studium,  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně (Obor: Technologie makromolekulárních látek)
 • 2000 obhajoba disertační práce na téma "Viscoelastic Constitutive Equations in Modeling of Polymer Processing", získání titulu Ph.D.
 • 2003 obhajoba habilitační práce na téma "Novel Aspects of Characterization and Modeling of Viscoelastic Flows in Polymer Processing", získání titulu doc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická (Obor: Technologie makromolekulárních látek)
 • 2007 jmenování profesorem pro obor technologie makromolekulárních látek (nejmladší profesor v ČR, věk 32 let). Název profesorské přednášky: "Modeling of Polymer Processing in Area of Highly Non-linear Viscoelasticity", Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická (Obor: Technologie makromolekulárních látek)
 • 2014 Obhajoba disertační práce na téma “Applied rheology for polymers: From characterization to modeling and flow instabilities” před komisí Makromolekulární chemie AV ČR, získání titulu DSc.

Ceny a ocenění:

 • 2019 Ocenění the Bruce Maddock Award of the Society of Plastic Engineers (Detroit, Michigan, USA, March 19, 2019).
  Americká cena pro českého vědce | UTB
 • 2016 Ocenění the Best Paper Award udělené na mezinárodní konferenci ANTEC 2016, Indianapolis, Indiana, USA společností the Society of Plastic Engineers (SPE), Applied Rheology Division. Název práce: Evaluation of Branched Polypropylene Degradation by Using Different Constitutive Equations.
 • 2014 Chemical Engineering Science Top Cited Papers for 2011 and 2012, Elsevier 2014 za práci "3D modeling of filtration process via polyurethane nanofiber based nonwoven filters prepared by electrospinning process", publikované v časopise Chemical Engineering and Science, 2011, Volume 66, pp. 613-623.
 • 2013 Ocenění SPE Fellow Award za vědecký přínos v oblasti modelování procesů při zpracování plastů a reologie polymerů, 4/2013 Cincinnati, Ohio, USA
  Fellow of the Society Listing - 1984-Present - SPE (4spe.org)
 • 2010 Ocenění the Best Paper Award udělené na mezinárodní konferenci ANTEC 2010, Orlando, Florida, USA společností the Society of Plastic Engineers (SPE), Extrusion Division. Název práce: Understanding and quantification of die drool phenomenon during polypropylene extrusion process.
 • 2007 mezinárodní cena ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award – 2007 za práci ‘Understanding Free Surface Flow Instabilities during Polymer Processing’
  Winners-of-the-ExxonMobil-Chemical-European-Science-and-Engineering-Award.pdf
 • 2001 cena Agrofert Holding za vynikající disertační práci v oblasti chemie
 • 1998 cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty českých vysokých škol
 • 1997 cena rektora VUT za vynikající studijní výsledky během inženýrského studia

Recenzent publikací pro vědecké časopisy:

Polymer, Journal of Rheology, Physics of Fluids, Computers and Fluids, Rheologica Acta, International Journal of Heat and Mass Transfer, Applied Rheology, Polymer Degradation and Stability, European Polymer Journal, Langmuir, Macromolecular Materials and Engineering, Macromolecular Reaction Engineering, Polymer Engineering and Science, Journal of Applied Polymer Science, Polymer Bulletin, Advances in Polymer Technology, International Polymer Processing, Plastics Rubber and Composites, Physics Letters A, Journal of Polymer Research, Journal of Polymer Engineering, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, Mechanics of Time-Dependent Materials, Chemical Engineering Science, Chemical Engineering Journal, Journal of Fluids Engineering -Transactions of the ASME, Acta Technica, Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Stáže a studijní pobyty

 • 1998 – 1999: University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Kanada (8 měsíců)
 • 2002 – 2008: University of Bradford, Bradford, Anglie (7 měsíců)

Průběh zaměstnání

 • 1999 – dosud, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, od r. 2003 docent, od r. 2007 profesor.

Členství v organizacích

Členství v orgánech

 • Oborová rada doktorského studijního programu Chemie (Obor: Makromolekulární chemie) FCHT VŠCHT Praha, člen od r. 2016
 • Oborová rada doktorského studijního programu Procesní inženýrství (Obor: Nástroje a procesy) FT UTB Zlín, člen od r. 2011
 • Oborová rada doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů (Obor: Technologie makromolekulárních látek) FT UTB Zlín, člen od r. 2007
 • Vědecká rada FT UTB Zlín, člen od r. 2007

Fakulty a součásti

Zavřít