Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oborové komise

Oborová komise Technologie potravin

Oborová komise doktorského studijního programu:
Chemie a technologie potravin (P 2901), oboru Technologie potravin (2901V013)

Interní členové

prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 031 240 Mobil:+420 733 674 510 E-mail: bunkova@utb.cz Kancelář:U11/307


doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

TEL:+420 576 033 333 Mobil:+420 724 434 558 E-mail: buresova@utb.cz Kancelář:U2/0143


prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Professor TEL:+420 576 031 208 Mobil:+420 739 003 706 E-mail: mkoutny@utb.cz Kancelář:U11/306

prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 033 030 Mobil:+420 734 394 253 E-mail: mlcek@utb.cz Kancelář:U10/419A

doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

docent TEL:+420 576 033 007 E-mail: pachlova@utb.cz Kancelář:U2/0134

doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.

TEL:+420 576 031 525 E-mail: sumczynski@utb.cz Kancelář:U10/421B

Externí členové

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

doc. MVDr. Ivan Holko, Ph.D.

Bioveta SK

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Fakulta stredoeurópskych štúdií

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

SPU v Nitře, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Fakulty a součásti

Zavřít