Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkana

Archiv 2015

Rok 2015

SD/09/2015
Směrnice k  přijímacímu řízení na žádost uchazeče:pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

SD/08/2015
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for the 2016/2017 Academic Year:For the accredited follow-up Master’s programme in Chemistry and Materials Technology, degree course in Polymer Engineering, taught in English, full-time mode of study

SD/07/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/06/2015
Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language for the Academic Year 2016/2017

SD/05/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017

SD/04/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/03/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: pro akreditované navazující magisterské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

SD/02/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

SD/01/2015
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

Fakulty a součásti

Zavřít