Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkana

Archiv 2019

Rok 2019

SD/13/2019
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language 

SD/12/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/11/2019
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021

SD/10/2019
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021

SD/08/2019
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/07/2019
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/06/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na žádost uchazeče pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce
Příloha č.1 – Přihláška ke studiu na vysoké škole
Příloha č.2 – Seznam studijních programů a oborů, příp. specializací

SD/04/2019
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/03/2019
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/02/2019
Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty technologické UTB ve Zlíně

SD/01/2019
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít