Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Směrnice děkana

Archiv 2018

SD/14/2018
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/13/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/12/2018
Directive amending Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Doctoral Study Programmes in the English Language

SD/11/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované doktorské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/10/2018
Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language

SD/09/2018
Směrnice doplňující pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020

SD/08/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/07/2018
Pravidla a podmínky k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce

SD/06/2018
Jednací řád Rady studijního programu na Fakultě technologické

SD/05/2018
Směrnice k přijímacímu řízení na žádost uchazeče v akademickém roce 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy na Fakultě technologické, uskutečňované v českém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.
Přihláška ke studiu na vysoké škole

SD/02/2018 (nahrazuje SD/11/2017 ze dne 2. 10. 2017)
Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

SD/01/2018
Amendment to Dean’s Directive SD/08/2017 “Rules and Requirements for the Publicly Announced Admission Procedure in the Academic Year 2018/2019 for Accredited Master’s Programmes Carried Out in the English Language”

Fakulty a součásti

Zavřít