UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a předpisy

Rozhodnutí děkana

Rok 2019

RD/02/2019
Děkanské volno z důvodu konání festivalu „Zažij vědu“

RD/01/2019
Děkanské volno z důvodu představení kandidátů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti