UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Struktura

Celofakultní pracoviště

Sekretariát děkana

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: dekan@ft.utb.cz Kancelář:U1/312

Ing. Silvie Vodinská

Tajemník FT TEL:+420 576 031 311 Mobil:+420 724 434 571 E-mail: vodinska@utb.cz Kancelář:U1/309

Asistentka děkana TEL:+420 576 031 312 Mobil:+420 732 545 826 E-mail: dekanat@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Asistent děkana TEL:+420 576 031 322 Mobil:+420 737 030 716 E-mail: dekanat@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Romana Halašková

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 031 336 E-mail: halaskova@utb.cz Kancelář:U15/005

Referentky studijního oddělení

Mgr. Luďka Sládková

Pracovnice studijního oddělení TEL:+420 576 031 363 E-mail: sladkova@utb.cz Kancelář:U15/005

Ing. Kateřina Sysalová

Pracovnice studijního oddělení TEL:+420 576 031 319 E-mail: sysalova@utb.cz Kancelář:U15/005

Rozvrhy

Pracovník studijního oddělení TEL:+420 576 031 212 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/008

Mezinárodní oddělení

Mgr. Martina Bučková, Ph.D.

PRODĚKAN PRO MEZINÁRODNÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCI S PRAXÍ TEL:+420 576 031 337 Mobil:+420 734 796 959 E-mail: buckova@utb.cz Kancelář:U1/323, U3/216 - tel: +420 576 031 529

Mgr. Miroslava Miličková

Referentka pro mezinárodní a sociální záležitosti a mezinárodní koordinátorka TEL:+420 576 031 382 Mobil:+420 734 359 230 E-mail: milickova@utb.cz Kancelář:U1/324

Oddělení pro vědu a výzkum

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 031 307 Mobil:+420 734 792 298 E-mail: humpolicek@utb.cz Kancelář:U1/307, U17/A319 - tel: +420 576 038 035

Referent pro doktorské studium TEL:+420 576 031 304 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/306

Referent pro vědu a výzkum TEL:+420 576 031 306 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/305

Ekonomické a projektové oddělení

Tajemníik FT TEL:+420 576 031 311 E-mail: tajemnik@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 305 E-mail: ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/317

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 317 E-mail: ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Referát ekonomiky, Podatelna FT TEL:+420 576 031 310 E-mail: podatelna@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 340 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 316 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 306 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/305

Propagační oddělení

E-mail : propagace@ft.utb.cz

Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

VEDOUCÍ PROPAGAČNÍHO ODDĚLENÍ TEL:+420 576 038 080 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

PR manager TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 731 682 043 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

EVENT MANAGER TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 603 860 204 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

IT oddělení

E-mail : it@ft.utb.cz

Vedoucí IT Oddělení TEL:+420 576 031 311 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

IT technik TEL:+420 576 031 211 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U1/240

IT technik | Webmaster TEL:+420 576 035 009 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U15/125
Zavřít

Fakulty a součásti