UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Struktura

Celofakultní pracoviště

Sekretariát děkana

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: dekan@ft.utb.cz Kancelář:U1/312

Tajemníik FT TEL:+420 576 031 311 E-mail: tajemnik@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

Asistentka děkana TEL:+420 576 031 312 Mobil:+420 732 545 826 E-mail: dekanat@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení

PORTÁL IS/STAG, STUDIJNÍ PLÁNY, REFERENTKA PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI, UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 336 E-mail: studium-vedouci@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Referentky studijního oddělení

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) MAGISTERSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) IMATRIKULACE, PROMOCE, PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 363 E-mail: studium-referentka@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

MAGISTERSKÉ PROGRAMY (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA TEL:+420 576 031 319 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Mezinárodní oddělení

Mgr. Martina Bučková, Ph.D.

Proděkan pro mezinárodní vztahy a spolupráci s praxí TEL:+420 576 031 337 Mobil:+420 734 796 959 E-mail: prodekan-mezinarodni@ft.utb.cz Kancelář:U1/323

Referentka pro mezinárodní a sociální záležitosti a mezinárodní koordinátork TEL:+420 576 031 382 E-mail: international@ft.utb.cz Kancelář:U1/324

Oddělení pro vědu a výzkum

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 031 307 Mobil:+420 734 792 298 E-mail: prodekan-vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/307

Referent pro doktorské studium TEL:+420 576 031 304 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/306

Referent pro vědu a výzkum TEL:+420 576 031 306 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/305

Ekonomické a projektové oddělení

Tajemníik FT TEL:+420 576 031 311 E-mail: tajemnik@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 305 E-mail: ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/317

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 317 E-mail: ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Referát ekonomiky, Podatelna FT TEL:+420 576 031 310 E-mail: podatelna@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 340 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 316 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 306 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/305

Propagační oddělení

E-mail : propagace@ft.utb.cz

Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

VEDOUCÍ PROPAGAČNÍHO ODDĚLENÍ TEL:+420 576 038 080 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

PR manager TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 731 682 043 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

EVENT MANAGER TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 603 860 204 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

IT oddělení

E-mail : it@ft.utb.cz

 

IT technik TEL:+420 576 031 211 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U1/240

IT technik | Webmaster TEL:+420 576 035 009 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U15/125

IT technik | Rozvrhy TEL:+205 760 310 212 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U15/008
Zavřít

Fakulty a součásti