Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Struktura

Celofakultní pracoviště

Sekretariát děkana

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: dekan@ft.utb.cz Kancelář:U1/312

Ing. Silvie Vodinská

Tajemníik FT TEL:+420 576 031 311 E-mail: tajemnik@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

Asistentka děkana TEL:+420 576 031 312 Mobil:+420 732 545 826 E-mail: dekanat@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Asistent děkana | Podatelna FT TEL:+420 576 031 322 Mobil:+420 737 030 716 E-mail: dekanat@ft.utb.cz, podatelna@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Studijní oddělení

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Romana Halašková

PORTÁL IS/STAG, STUDIJNÍ PLÁNY, REFERENTKA PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 336 E-mail: studium-vedouci@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Referentky studijního oddělení

Mgr. Luďka Sládková

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) MAGISTERSKÉ PROGRAMY (PREZENČNÍ FORMA STUDIA) IMATRIKULACE, PROMOCE, PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM TEL:+420 576 031 363 E-mail: studium-referentka@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Ing. Kateřina Sysalová

MAGISTERSKÉ PROGRAMY (KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA TEL:+420 576 031 319 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/005

Rozvrhy

Pracovník studijního oddělení TEL:+420 576 031 212 E-mail: studium@ft.utb.cz Kancelář:U15/008

Mezinárodní oddělení

Ing. Jakub Huba, Ph.D.

Proděkan pro mezinárodní vztahy a spolupráci s praxí TEL:+420 576 031 337 Mobil:+420 739 564 653 E-mail: international@ft.utb.cz Kancelář:U1/323

Referentka pro mezinárodní a sociální záležitosti a mezinárodní koordinátorka TEL:+420 576 031 382 Mobil:+420 734 359 230 E-mail: international@ft.utb.cz Kancelář:U1/324

Manažer/referent mezinárodních projektů TEL:+420 576 031 382 E-mail: international@ft.utb.cz Kancelář:U1/324

Oddělení pro vědu a výzkum

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 031 307 Mobil:+420 734 792 298 E-mail: humpolicek@utb.cz Kancelář:U1/307, U17/A319 - tel: +420 576 038 035

Referent pro doktorské studium TEL:+420 576 031 304 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/306

Referent pro vědu a výzkum TEL:+420 576 031 306 Mobil:+420 731 628 681 E-mail: vav@ft.utb.cz Kancelář:U1/305

Ekonomické a projektové oddělení

Tajemníik FT TEL:+420 576 031 311 E-mail: tajemnik@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 305 E-mail: ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/317

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 317 Mobil:+420 733 674 508 E-mail: ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Referát ekonomiky TEL:+420 576 031 310 Mobil:+420 731 450 586 E-mail: ekonom@ft.utb.cz, projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 340 Mobil:+420 731 192 691 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 316 Mobil:+420 731 450 587 E-mail: projekty@ft.utb.cz, ekonom@ft.utb.cz Kancelář:U1/316

Projektové oddělení TEL:+420 576 031 306 E-mail: projekty@ft.utb.cz Kancelář:U1/305

Propagační oddělení

E-mail : propagace@ft.utb.cz

Ing. Michal Rouchal, Ph.D.

VEDOUCÍ PROPAGAČNÍHO ODDĚLENÍ TEL:+420 576 038 080 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

PR manager TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 731 682 043 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

EVENT MANAGER TEL:+420 576 038 080 Mobil:+420 603 860 204 E-mail: propagace@ft.utb.cz Kancelář:U1/340

IT oddělení

E-mail : it@ft.utb.cz

Vedoucí IT Oddělení TEL:+420 576 031 311 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U1/309

IT technik TEL:+420 576 031 211 Mobil:+420 733 690 504 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U1/240

IT technik | Webmaster TEL:+420 576 035 009 Mobil:+420 730 190 329 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U15/125

Fakulty a součásti

Zavřít