UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Celofakultní pracoviště

IT oddělení

E-mail : it@ft.utb.cz

 

IT technik TEL:+420 576 031 211 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U1/240

IT technik | Webmaster TEL:+420 576 035 009 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U15/125

IT technik | Rozvrhy TEL:+205 760 310 212 E-mail: it@ft.utb.cz Kancelář:U15/008
Virtuální prohlídka
Zavřít

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně