Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celofakultní pracoviště

Sekretariát děkana

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 031 345 Mobil:+420 724 434 557 E-mail: dekan@ft.utb.cz Kancelář:U1/312

Ing. Silvie Vodinská

Tajemník FT TEL:+420 576 031 311 Mobil:+420 724 434 571 E-mail: vodinska@utb.cz Kancelář:U1/309

Asistentka děkana TEL:+420 576 031 312 Mobil:+420 732 545 826 E-mail: dekanat@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Asistent děkana TEL:+420 576 031 322 Mobil:+420 737 030 716 E-mail: dekanat@ft.utb.cz Kancelář:U1/313

Fakulty a součásti

Zavřít